032 402-919 info.ipf@unze.ba

U utorak 14. jula 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Fikreta Kalabića pod naslovom „Uloga roditelja u povećanju obuhvatnosti djece mektebskom nastavom u Luksemburgu“.

Kolega Fikret Kalabić ovu temu obradio je s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Ispitivanja su dobro teorijski i metodološki postavljena i vođena, te uspješno analizirana i sumirana u radu. Provedeno istraživanje je bazirano na kvalitetnim teorijskim osnovama i provedeno je uz upotrebu različitih metoda istraživanja. Kandidat je dokazao da suvereno vlada predmetom svog istraživanja, kojem je pristupio sa zavidnim nivoom teorijskog znanja.  

Magistarski rad na temu „Uloga roditelja u povećanju obuhvatnosti djece mektebskom nastavom u Luksemburgu“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost, kako za Bosnu i Hercegoivnu, tako i za Luksemburg, te ostale zemlje u kojima egzistira mektebska nastava, uslijed nedostatka vjeornaučne u školama. Rad je značajan prilog teorijskom i praktičnom razoju islamske vjeronauke kod nas i prilog znanstveno-istraživačkoj analizi osnovnoškolaca.   

Ovim činom kolega Fikret Kalabić stekao je zvanje magistra religijske edukacije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. Sedad Dizdarević, redovni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije, 

– Dr. sc. Nezir Halilović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika islamske vjeronauke, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i 

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, član Komisije. 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN