032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici od 17.06.2020. godine JU Islamski pedagoški fakultet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

AMINE FETIĆ , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja iz Zenice, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
„STAROST RODITELJA KAO DETERMINANTA KVALITETE MOTIVACIJE ZA RODITELJSTVOM“

Dana 22.06.2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pred Komisijom u sasatavu:
Predsjednik: prof.dr.sc. Almira Isić-Imamović
Članovi: prof.dr.sc. Anela Hasanagić, mentor i član
prof.dr.sc Izet Pehlić, član
Sekretar Komisije: doc.dr. sc. Mersiha Jusić

Magistarski rad može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici
Prof.dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN