032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta  Univerziteta u  Zenici od     15.05.2020. godine JU Islamski pedagoški fakultet  u Zenici daje slijedeću:

 O B A V I J E S T

BEDRIJA MUJIĆ, profesor islamske vjeronauke iz Sarajeva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „NACIONALNO PITANJE MUSLIMANA U LISTOVIMA „BEHAR“ I „GAJRET“

 Dana 22.05.2020. godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pred Komisijom u sasatavu:

Predsjednik: doc.dr.sc.Mensur Valjevac,

Članovi: prof.dr.sc. Sedad Dizdarević – mentor, doc.dr.sc. Safet Husejnović ,

Sekretar Komisije: v.ass.mr. Nihad Čamdžić

Magistarski rad  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Islamskog pedagoškog  fakulteta Univerziteta u Zenici.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN