032 402-919 info.ipf@unze.ba

U ponedeljak 17. februara 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Senada Majetića pod naslovom „Osobenost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja vjeroučitelja“.

Kolega Senad Majetić ovu temu obradio je s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstvenoistraživačkog rada.

Magistarski rad na temu „Osobenost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja vjeroučitelja“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju osnovnoškolske vjeronauke kod nas i prilog znanstveno-istraživačkoj analizi stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja vjeroučitelja.

Ovim činom kolega Senad Majetić stekao je zvanje magistra religijske edukacije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

  • sc. Sedad Dizdarević, vanredni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
  • sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i
  • sc. Mensur Valjevac, docent za naučnu oblast Tefsir, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, komentor i član Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN