032 402-919 info.ipf@unze.ba

PEDAGOGIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU

2426/11 – 27 bodova, ocjena pet (5)

Napomena: Usmeni dio ispita iz Pedagogije poremećaja u ponašanju, Savjetodavnog rada, Metodike rada socijalnog pedagoga će se održati u utorak, 30.04.2019. u 12,30h u zgradi Fakulteta.

IZ ODSJEKA

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN