032 402-919 info.ipf@unze.ba

29.3.2019. godine je pred komisijom u sastavu:

  • prof.dr. Senija Tahirović,
  • dr. Nina Bosankić
  • dr. Selvira Draganović
  • prod dr.Ahmed Alispahić
  • dr. Sead Turčalo

održana odbrana doktorske disertacije višeg asistenta Mr. Mersihe Jusić na temu  na „Psychological Factors of Youth Radicalization into Violence“. Mersiha je bila doktorant na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultetu za društvene znanosti, Odsjeku za psihologiju, te je ovom veoma uspješnom odbranom doktorske disertacije,  stekla zvanje doktora psiholoških nauka.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN