032 402-919 info.ipf@unze.ba

SAVJETODAVNI RAD

2909/14 – 46b (sedam, 7)

2911/14 – 44b (sedam, 7)

PEDAGOGIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU

2587/12 – 56b (šest, 6)

 

Napomena: Usmeni dijelovi ispita kod doc.dr. Elme Begagić iz Savjetodavnog rada, Pedagogije poremećaja  ponašanju i Metodike rada socijalnog pedagoga će se održati u srijedu, 27.03.2019. u 11h u Blatuši.

en_USEN