032 402-919 info.ipf@unze.ba

U srijedu 11. jula 2018. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ulfete Gutić pod naslovom “Alhamijado književnost kao kulturni fenomen u kontekstu emancipcije Bošnjaka “.

Magistrantkinja Ulfeta Gutić magistarsku tezu obradila je s punom odgovornošću, samostalnošću i naučnoistraživačkom zrelošću. Magistarski rad na temu “Alhamijado književnost kao kulturni fenomen u kontekstu emancipcije Bošnjaka ” ima društveni, naučni te praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog razvoju kulturne historije  kod nas i prilog je znanstvenoistraživačkoj analizi kulturne svijesti i razvoju kolektivnog duha Bošnjaka.

Ovim činom kolegica Ulfeta Gutić stekla je akademsku titulu magistra religijske edukacije.

Komisija

  1. Dr.sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
  2. Dr.sc. Sedad Dizdarević, vanredni profesor za naučnu oblast islamska kultura i civilizacija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor i član komisije,
  3. Dr.sc. Ibnel Ramić, docent za naučnu oblast književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, član komisije.
en_USEN