032 402-919 info.ipf@unze.ba

U utorak 26. juna 2018. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Fikreta Čančara pod naslovom „Povezanost motivacije za učenje i religioznosti kod učenika”.

Magistrant Fikret Čančar magistarsku tezu obradio je s punom odgovornošću, samostalnošću i naučnoistraživačkom zrelošću. Magistarski rad na temu „Povezanost motivacije za učenje i religioznosti kod učenika“ ima društveni, naučni te praktični značaj i vrijednost. Rad je interdisciplinarnog karaktera i predstavlja značajan prilog razumijevanju determiniranosti školske motivacije religioznošću učenika. Praktične implikacije rada su također vrlo značajne, jer ukazuju na ulogu i značaj vjeroučitelja kao i drugih agenasa religioznosti u podsticanju učeničke motivacije za učenjem.

Ovim činom kolega Fikret Čančar stekao je akademsku titulu magistra religijske edukacije.

Komisija

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije

– Dr. sc. Almira Isić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije
– Dr. sc. Esmir Halilović, docent za užu naučnu oblast Hadis i Hadiske znaosti, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN