032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na poziv Instituta za albanske studije, Fondacije za naučne, kulturne i humanitarne aktivnost ALSAR iz Tirane i Univerziteta Seldžuk iz Konje održava se dvodnevna konferencija o vakufima, a prisustvuju joj direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović i hfz. prof. dr. Halil Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Konferenciji su, pored ostalih, prisustvovali gradonačelnik Tirane, ambasador Republike Turske u Albaniji, generalni direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske, rektor Seldžuk univerziteta i drugi važni gosti.

Na konferenciji su izloženi referati koji tretiraju nastanak i razvoj vakufa na području BiH, Kosova, Makedonije, Grčke, Bugarske i Albanije. U 23 podnesena referata obrađeni su svi segmenti nastanka vakufa kao i uloge vakufa u nastanku i razvoju osmanske države na teritoriju Balkana, te perspektive i mogućnosti ponovnog oživljavanja vakufa na ovim prostorima.

Referat koji je dr. Zajimović prezentirao pred skupom tretirao je instituciju vakufa na području BIH od nastanka prvih vakufa pa do trenutnog stanja, sa posebnim osvrtom na perspektivu i viziju koju je Vakufska direkcija usvojila prije nekoliko godina a koja podrazumijeva realizaciju velikog broja vjerskih, obrazovnih, socijalnih i ekonomski isplativih projekata.

– Ove regionalne konferencije veoma su važne za nas koji živimo i djelujemo na prostoru Balkana. Činjenica da dijelimo istu sudbinu u pogledu vakufa nas obavezuje da zajednički insistiramo na ispravljanju historijske nepravde nanesene svim vjerskim zajednicama donošenjem zakona o nacionalizaciji i otuđivanju imovine vjerskih zajednica i ostalih fizičkih i pravnih lica. Ova konferencija na neki način je uvod u regionalnu konferenciju koju Vakufska direkcija zajedno sa Međureligijskim vijećem planira organizirati u mjesecu aprilu obe godine – kazao je za „Avaz“ Zajimović.

Prof. dr. Halil Mehtić u svom referatu je obradio ulogu vakufa u obrazovanju bosanskih muslimana. Tom prilikom prezentirao je dijelove iz vakufnama Gazi Husrevbega, Gazi Isa-bega, Ćejvan Ćehaje, Karađoz-bega, Musa-paše iz Nove Kasabe, vakufname iz Zvornika, Rogatice i drugih mjesta, a koje govore o uspostavljanju obrazovnih ustanova i izdvajanju finansijskih sredstava za njihovo održavanje.

Na konferenciji je konstatirano da sve zemlje Balkana dijele istu sudbinu kako u pogledu nastanka, razvoja i ekspanzije tako isto i u pogledu uzurpacije, uništavanja i nacionalizacije vakufa. Među zaključcima dvodnevne konferencije jeste zajednički stav da svi titulari vakufa na Balkanu imaju pravo ali i obavezu da se svim raspoloživim pravnim sredstvima bore za povrat bespravno oduzete imovine. Inače, do sada su sve države u regionu, osim BiH i Albanije, donijele Zakon o restituciji-denacionalizaciji.

(Izvor: Dnevni avaz)

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN