032 402-919 info.ipf@unze.ba

Delegacija Univerziteta u Zenici i Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici potpisala je protokole o edukacijskoj saradnji 6. januara u Istanbulu između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Istanbulu, te u Ankari 7. januara između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Ankari.

U delegaciji Univerziteta u Zenici su bili:

– prof. dr. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici

– prof. dr. Halil Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici

– prof. dr. Safvet Halilović, šef Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta Zenici

– prof. dr. Edina Solak, šef Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
– prof. dr. Izet Pehlić, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta Zenici.

Inače, potpisivanje protokola je rezultat posjete delegacije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici koja je od 1. do 5. novembra 2017. godine posjetila Teološki fakultet Univerziteta u Istanbulu, Teološki fakultet Marmara Univerziteta u Istanbulu, Teološki fakultet Univerziteta u Ankari i Teološki fakultet Yildirim Beyazit Univerziteta u Ankari s ciljem pokretanja inicijative o edukacijskoj saradnji.

Islamski pedagoški fakultet je preko kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici inicirao slanje prijedloga protokola u saradnji Univerziteta u Zenici sa univerzitetima: Univerzitet u Istanbulu, Marmara Univerzitet u Istanbulu, Univerzitet u Ankari i Yildirim Breyazit Univerzitet u Ankari.

Univerziteti su odgovorili sa izraženom spremnošću za potpisivanje protokola o saradnji. Marmara Univerzitet u Istanbulu i Yildirim Breyazit Univerzitet u Ankari predložili su da se protokoli potpišu dopisno – putem pošte, a Univerzitet u Istanbulu i Univerzitet u Ankari predložili su da se potpisivanje protokola upriliči u Istanbulu i Ankari. Rektor Univerziteta u Zenici je potpisao protokole o saradnji Univerziteta u Zenici i Marmara Univerziteta u Istanbulu i Yildirim Breyazit Univerziteta u Ankari. Protokoli su poslani na potpisivanje u Tursku.

Na potpisivanju protokola o saradnji u Istanbulu domaćini su bili rektor i prorektori Univerziteta u Istanbulu i delegacija Teološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu, a na potpisivanju protokola o saradnji u Ankari domaćini su bili rektor i prorektori Univerziteta u Ankari i delegacija Teološkog fakulteta Univerziteta u Ankari.

Delegacija Univerziteta u Zenici i u Istanbulu i u Ankari primljena je izuzetno lijepo – na najvišem akademskom nivou i susreti su protekli u srdačnoj, prijateljskoj, bratskoj atmosferi.

Potpisani su protokoli o razmjeni studenata između Islamskog pedagškog fakulteta Univerziteta u Zenici s jedne i Teološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu i Teološkog fakulteta Univerziteta u Ankari s druge strane, s kojom će se odmah krenuti u realizaciju.

Vjerujemo da je ovim otvoreno sasvim novo poglavlje saradnje Univerziteta u Zenici i Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici sa renomiranim visokoškolskim ustanovama naše bratske Republike Turske, što nas čini ponosnim i izuzetno sretnim.
Izuzetno smo zahvalni “Tuba vakuf” fonadaciji (a posebno Musa-beyu, Muhamedu Halilagiću i Abdulazizu Rizviću) koja je bila sponzor ove i prošlogodišnje novembarske posjete bratskoj Republici Turskoj i s njima dijelimo ovu radost i ovaj uspjeh.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN