032 402-919 info.ipf@unze.ba

Islamski pedagoški fakultet

Odsjek za islamsku vjeronauku

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA KOJI PRIPADAJU OBLASTI BOSANSKI JEZIK

Obavijest o rezultatima pismenog ispita koji je održan  25. 1. 2018. godine iz predmeta:

  1. Bosanski jezik I
REDNI BROJ BROJ INDEKSA PRAVOPISNI DIO TEORIJSKI DIO
BROJ GREŠAKA BROJ BODOVA BROJ BODOVA
1. 3583/17 8 13 11
2. 3573/17 6 0 0
3. 3572/17 12 0 0
4. 3576/17 13 0 0
5. 3571/17 14 0 0
6. 3577/17 16 0 0
7. 3599/17 17 0 0
8. 3575/17 26 0 0
9. 3588/17 29 0 0
10. N. T. 29 0 0
11. 3569/17 30 0 0
12. 2540/11 47 0 0
13. 3591/17 odustao odustao

 

  1. Bosanski jezik II
Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 2680/12 šest (6)

 

  1. Govorna kultura
REDNI BROJ BROJ INDEKSA PRAVOPISNI DIO TEORIJSKI DIO
BROJ GREŠAKA BROJ BODOVA BROJ BODOVA
1. 3258/15 1 15 13
2. 3034/14 12 0 0
3. 2454/11 14 0 0

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu 31. 1. 2018. godine sa početkom u 13h u zgradi Fakulteta.

Uvid u radove obavit će se u srijedu 31. 1. 2018. godine sa početkom u 12,30 u zgradi Fakulteta.

 

U Zenici, 29. 1. 2018. godine

 

Predmetni nastavnik: doc. dr. Amina Pehlić

Asistent: Jovana Jokanović

en_USEN