032 402-919 info.ipf@unze.ba

U utorak, 12.12.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Sinanudina Alibegovića pod naslovom ”Partnerstvo nastavnika vjeronauke i roditelja u realizaciji sadržaja nastave islamske vjeronauke”.

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Edina Vejo, predsjednik komisije, prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član, prof.dr. Sedad Dizdarević, član, i mr. Muamer Neimarlija, sekretar.

Ovim činom kolega Sinanudin Alibegović stekao je akademsku titulu magistra religijske edukacije.

en_USEN