032 402-919 info.ipf@unze.ba

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVIJEST O OKTOBARSKIM ISPITNIM ROKOVIMA NA POJEDINIM PREDMETIMA

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU

I CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Opća pedagogija

 

Predškolska pedagogija

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Metode samozaštite Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Pedagogija poremećaja u ponašanju

 

Socijalna pedagogija

 

Metodologija istraživanja u SP II

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Subota, 07.10.2017. u 10h
Programiranje tretm. djece i mladih s por. u ponašanju

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Socijalna patologija Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Tretman ovisnika

 

Mentalno zdravlje u zajednici

Okupacijska terapija

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Savjetodavni rad

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Subota, 07.10.2017. u 10h
Metodika rada socijalnog pedagoga Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Subota, 07.10.2017. u 10h

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU

II CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Sociopedagoški koncepti i praksa prevencije Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Sociopedagoški tretman Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Subota, 07.10.2017. u 10h

 

 

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

I CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Opća pedagogija

 

Predškolska pedagogija

 

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF

Naknadna obavijest

 

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

II CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Savremena paradigma ranog odgoja  

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF

Naknadna obavijest
 

Prevencija poremećaja u ponašanju u ranoj dobi

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Naknadna obavijest
Metodologija kvalitativnih istraživanja Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF Subota, 07.10.2017. u 10h

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

I CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Opća pedagogija  

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF

 

Naknadna obavijest

 

II CIKLUS

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Religijski identitet mladih

 

Metodologija istraživanja u nastavi vjeronauke

 

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF

 

Naknadna obavijest

 

ODSJEK ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Predmet Pismeni ispit Usmeni ispit
Opća pedagogija  

Četvrtak, 05.10.2017. u 15,10h zgrada IPF

 

Naknadna obavijest

 

 

en_USEN