032 402-919 info.ipf@unze.ba

UNIVERZITETU ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

I CIKLUS STUDIJA

IV SEMESTAR

 

 

PROMJENA TERMINA PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

PRIPREMA DJECE ZA ŠKOLU

 

 

Novi termini pismenog dijela ispita iz predmeta PRIPREMA DJECE ZA ŠKOLU je u petak 8.9.2017. godine i 22.9.2017. godine u 16.00 sati.

 

 

 

Predmetni profesor

en_USEN