032 402-919 info.ipf@unze.ba

UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ECTS KOORDINATOR

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA PRELAZNICIMA SA DRUGIH FAKULTETA

 

 

Obavještavaju se studenti prelaznici sa drugih fakulteta koji žele nastaviti studij na Islamskom pedagoškom fakultetu da su, shodno članu 246. Statuta UNZE, obavezni da zahtjev za prelazak uz priloženu dokumentaciju predaju studentskoj službi najkasnije do 15.09. tekuće godine. Zahtjevi predati nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

 

 

 

ECTS koordinator IPF-a

doc.dr. Muharem Adilović

 

 

Zenica, 28.08.2017. godine

 

en_USEN