032 402-919 info.ipf@unze.ba

U četvrtak, 13.07.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u  Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Harisa Mukića, profesora islamske vjeronauke iz Zavidovića, pod naslovom „Islamsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u periodu od 1878. do 1918. godine“

Rad  je odbranjen pred komisijom u sastavu:

doc. dr. Mensur Valjevac, predsjednik komisije,
prof. dr. Nusret Isanović, mentor i član.
doc. dr. Muharem Adilović, član,
doc. dr. Mevludin Dizdarević, sekretar.

Ovim činom kolega Haris Mukić stekao je akademsko zvanje magistar religijske edukacije.

en_USEN