032 402-919 info.ipf@unze.ba

U utorak, 10.01.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ismeta Burajića pod nazivom ”Markiranje i interferencija arabizama u nastavi vjeronauke”. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: doc. dr. Amina Pehlić, predsjednik komisije, prof. dr. Mejra Softić, mentor i član, i doc. dr. Semir Rebronja, član. Ovim činom prof. Ismet Burajić stekao je titulu magistra religijske edukacije.

en_USEN