032 402-919 info.ipf@unze.ba

U ponedjeljak, 03.10.2016. godine, u velikoj sali Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je Svečani čas za studente 1. godine svih odsjeka.

Uz izraze dobrodošlice, prigodnim riječima studentima su se obratili dekan Fakulteta, prof. dr. Halil Mehtić, prodekan za nastavu, doc.dr. Mensur Valjevac, voditelj Odsjeka za islamsku vjeronauku, prof. dr. Safvet Halilović, voditelj Odsjeka za socijalnu pedagogiju, voditelj Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, prof.dr. Izet Pehlić, te voditelj Odsjeka za arapski jezik i književnost, prof. dr. Mejra Softić. Nakon toga, polaznici 1. godine studija pojedinačno su se predstavili.
Na kraju, doc. dr. Muharem Adilović, ECTS koordinator Fakulteta, upoznao je studente sa osnovnim pojmovima kreditnog sistema u okviru bolonjskog obrazovnog procesa, kao i o studentskim pravima i obavezama.

en_USEN