032 402-919 info.ipf@unze.ba
Prijemni ispit JUNI 16/17
Smjer Odsjek za arapski jezik i književnost  (opšti smjer ) I ciklus
Nacin studiranja Redovno -samofinansirajući
Lokacija studija Zenica

 

R. br. Prezime Ime oca Ime Strani državljani
1 ALZIN Bachir LINA Državljanin Hrvatske

 

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI  FAKULTET
                    U ZENICI
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17          godine

Prijemni ispit JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS
Smjer Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer)
Nacin studiranja Redovno
Lokacija studija Zenica

 

R. br. Prezime Ime oca Ime Opsti Pojedinacni Posebni Ukupno
1 MUJKANOVIĆ HASAN VELIDA 39,2 20 0 59,2
2 BEGOVIĆ SINAN HAMIDA 36,8 20 0 56,8
3 OPARDIJA MUHAMED AIŠA* 36,8 18 0 54,8
4 HUSEINBAŠIĆ EDIN AMINA* 33,6 16 0 49,6
5 AHMETSPAHIĆ SENAID NEĐMA 32,8 16 0 48,8
6 MUJANOVIĆ SULEJMAN SUMEJJA* 31,2 17,2 0 48,4
7 KOZLIĆ FADIL ADI* 30,4 18 0 48,4
8 BEŠIĆ ALMIR KEMAL 32 13,2 0 45,2
9 RIBO MURIS ISMAIL* 28 12 0 40
10 TELALOVIĆ FADIL EMIR* 28 11,2 0 39,2
11 BURAJIĆ ISMET AIŠA* 24 13,2 0 37,2
12 DELIĆ REFIK HALIM 27,2 9,2 0 36,4
13 HUSIĆ HRUSTAN SUMEJA* 28 8 0 36
14 KARALIĆ JUSUF ESAD* 25,6 9,2 0 34,8
15 EFENDIĆ NUSRET SALEM* 26,4 7,2 0 33,6
16 AŠČERIĆ SALIH MUHAMED 24,8 7,2 0 32
17 HASASGIĆ EZEDIN EMINA 24 8 0 32
18 KOBILICA ENES NEDIM* 24 7,2 0 31,2
19 SHALIL ADEL ABDEL VAHED ABDELRHMAN 24 7,2 0 31,2
20 EFENDIĆ SEMIR ABID* 21,6 8 0 29,6

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17. godine
Naziv Vrijednost
Prijemni ispit JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS
Smjer Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer)
Nacin studiranja Redovno – samofinansirajući
Lokacija studija Zenica
R. br. Prezime Ime oca Ime Opsti Pojedinacni Posebni Ukupno
1 GRABUS SEDDIK NAIMA 25,6 12 0 37,6

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs 1016/17. godine

Vrijednost
Prijemni ispit JUNI 16/17 ARAPSKI I CIKLUS
Smjer Arapski jezik i književnost I ciklus studija (opšti smjer)
Nacin studiranja Vanredno
Lokacija studija Zenica
R. br. Prezime Ime oca Ime Opsti Pojedinacni Posebni Ukupno
1 IMAMOVIĆ NIJAZ LEJLA 40 10 0 50
2 DELIĆ ZULFIKAR JASMINA 32,8 16 0 48,8

 

Konačno potvrđivanje rang liste Nastavno-naučno vijeće će obaviti u ponedjeljak, 11.07.2016.
U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata.

Zenica,01.07.2016.
DEKAN FAKULTETA
Prof.dr. Halil Mehtić

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN