RASPORED NASTAVE


Islamska vjeronauka

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku za ljetni semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Rasporedi sati po učionicama i godinama na svim odsjecima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (zimsko računanje vremena) – akademska 2021/22. godina

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku za zimski semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

 

Želimo vam uspješnu akademsku 2021/22. godinu.

Socijalna pedagogija

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za ljetni semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za zimski semestar (zimsko računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE

Rasporedi sati po učionicama i godinama na svim odsjecima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (zimsko računanje vremena) – akademske 2021/22. godine

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za zimski semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE

Želimo vam uspješnu akademsku 2021/22. godinu.

Inkluzivna edukacija

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju za ljetni semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Rasporedi sati po učionicama i godinama na svim odsjecima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (zimsko računanje vremena) – akademska 2021/22. godina

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju za zimski semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2021/22. godinu.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za ljetni semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Rasporedi sati po učionicama i godinama na svim odsjecima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (zimsko računanje vremena) – akademska 2021/22. godina

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za zimski semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Raspored sati prema učionicama u Blatuši možete preuzeti OVDJE

Želimo vam uspješnu akademsku 2021/22. godinu.

Arapski jezik i književnost

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost za ljetni semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Rasporedi sati po učionicama i godinama na svim odsjecima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (zimsko računanje vremena) – akademska 2021/22. godina

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost za zimski semestar (ljetno računanje vremena) akademske 2021/22. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2021/22. godinu.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet