RASPORED NASTAVE


Islamska vjeronauka

Akademska 2018/2019. godina počinje 01.10.2018, a završava 30.09.2019. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine počinje 01.10.2018. godine, a završava se 11.01.2019. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine počinje 18.02.2019. godine, a završava se 07.06.2019. godine.

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku za ljetni semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

 

Želimo vam uspješnu akademsku 2018/19. godinu.

Socijalna pedagogija

Akademska 2018/2019. godina počinje 01.10.2018, a završava 30.09.2019. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine počinje 01.10.2018. godine, a završava se 11.01.2019. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine počinje 18.02.2019. godine, a završava se 07.06.2019. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za ljetni semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na 1. semestru magistarskog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za zimski semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2018/19. godinu.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Akademska 2018/2019. godina počinje 01.10.2018, a završava 30.09.2019. godine.
– Nastava u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine počinje 01.10.2018. godine, a završava se 11.01.2019. godine.
– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine počinje 18.02.2019. godine, a završava se 07.06.2019. godine.

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Nastava na 4. godini vanrednog dodiplomskog studija posebno se ne izvodi. Studenti se mogu uključiti u slušanje nastave na predmetima na 1. semestru magistarskog studija i trebaju se odmah javiti predmetnim nastavnicima da preuzmu studentske obaveze.

Sugeriramo samofinansirajućim i vanrednim studentima da se odmah na početku semestra jave nastavnicima i saradnicima na svim predmetima iz semestra na konsultacije i preuzimanje ispitnih obaveza.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za ljetni semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na 1. semestru magistarskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za zimski semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2018/19. godinu.

Arapski jezik i književnost

Akademska 2018/2019. godina počinje 01.10.2018., a završava 30.09.2019. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine počinje 01.10.2018. godine, a završava se 11.01.2019. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godine počinje 18.02.2019. godine, a završava se 07.06.2019. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost za ljetni semestar akademske 2018/19. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2018/19. godinu.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet