RASPORED NASTAVE


Islamska vjeronauka

Akademska 2016/2017. godina počinje 01.10.2016, a završava 30.09.2017. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine počinje 03.10.2016. godine, a završava se 13.01.2017. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2016/2017. godine počinje 20.02.2017. godine, a završava se 02.06.2017. godine.

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Nastava na 4. godini vanrednog dodiplomskog studija i magistarskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku izvodi se po posebnim rasporedima vikendom.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku za ljetni semestar akademske 2016/17. kliknite OVDJE.

 

Želimo vam uspješnu akademsku 2016/17. godinu.

Socijalna pedagogija

Akademska 2016/2017. godina počinje 01.10.2016, a završava 30.09.2017. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine počinje 03.10.2016. godine, a završava se 13.01.2017. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2016/2017. godine počinje 20.02.2017. godine, a završava se 02.06.2017. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za ljetni semestar akademske 2016/17. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2016/17. godinu.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Akademska 2016/2017. godina počinje 01.10.2016, a završava 30.09.2017. godine.
– Nastava u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine počinje 03.10.2016. godine, a završava se 13.01.2017. godine.
– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2016/2017. godine počinje 20.02.2017. godine, a završava se 02.06.2017. godine.

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Nastava na 4. godini vanrednog dodiplomskog studija i magistarskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje izvodi se po posebnim rasporedima vikendom.

Sugeriramo samofinansirajućim i vanrednim studentima da se odmah na početku semestra jave nastavnicima i saradnicima na svim predmetima iz semestra na konsultacije i preuzimanje ispitnih obaveza.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za ljetni semestar akademske 2016/17. kliknite OVDJE.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na 2. godini magistarskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za ljetni semestar akademske 2016/17. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2016/17. godinu.

Arapski jezik i književnost

Akademska 2016/2017. godina počinje 01.10.2016, a završava 30.09.2017. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine počinje 03.10.2016. godine, a završava se 13.01.2017. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2016/2017. godine počinje 20.02.2017. godine, a završava se 02.06.2017. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost za ljetni semestar akademske 2016/17. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2016/17. godinu.