RASPORED NASTAVE


Islamska vjeronauka

Akademska 2019/2020. godina počinje 07.10.2019., a završava 30.09.2020. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine počinje 07.10.2019. godine, a završava se 17.01.2020. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje 24.02.2020. godine, a završava se 05.06.2020. godine.

Nastava na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku za sve studente (redovne, samofinansirajuće i vanredne) odvija se radnim danima po planiranom rasporedu.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku za ljetni semestar akademske 2019/20. kliknite OVDJE.

 

Želimo vam uspješnu akademsku 2019/20. godinu.

Socijalna pedagogija

Akademska 2019/2020. godina počinje 07.10.2019., a završava 30.09.2020. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine počinje 07.10.2019. godine, a završava se 17.01.2020. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje 24.02.2020. godine, a završava se 05.06.2020. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju za ljetni semestar akademske 2019/20. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2019/20. godinu.

Inklizivna edukacija

Akademska 2019/2020. godina počinje 07.10.2019., a završava 30.09.2020. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine počinje 07.10.2019. godine, a završava se 17.01.2020. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje 24.02.2020. godine, a završava se 05.06.2020. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju za ljetni semestar akademske 2019/20. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2019/20. godinu.

Predškolski odgoj i obrazovanje

Akademska 2019/2020. godina počinje 07.10.2019., a završava 30.09.2020. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine počinje 07.10.2019. godine, a završava se 17.01.2020. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje 24.02.2020. godine, a završava se 05.06.2020. godine.

Sugeriramo samofinansirajućim i vanrednim studentima da se odmah na početku semestra jave nastavnicima i saradnicima na svim predmetima iz semestra na konsultacije i preuzimanje ispitnih obaveza.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na 1. semestru magistarskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje za ljetni semestar akademske 2019/20. kliknite OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2019/20. godinu.

Arapski jezik i književnost

Akademska 2019/2020. godina počinje 07.10.2019., a završava 30.09.2020. godine.

– Nastava u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine počinje 07.10.2019. godine, a završava se 17.01.2020. godine.

– Nastava u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje 24.02.2020. godine, a završava se 05.06.2020. godine.

Ukoliko želite uvid u raspored nastave na I ciklusu redovnog studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost za ljetni semestar akademske 2019/20. kliknite OVDJE.

Raspored nastave za zimski semestar AK. 2019/20. za II ciklus studija možete preuzeti OVDJE.

Želimo vam uspješnu akademsku 2019/20. godinu.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet