QA


*Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata UNZE možete preuzeti OVDJE.

* Dokumente Univerziteta u Zenici možete pronaći OVDJE.

*Dokument ”Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH” možete preuzeti OVDJE.

*Dokument ”Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom području visokog obrazovanja” možete preuzeti OVDJE.

*Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem) možete preuzeti  OVDJE.

*Dokument ”Izvod iz Statuta (Pravila) Univerziteta vezano za QA sistem UNZE” možete preuzeti OVDJE.