Islamska vjeronauka
Socijalna pedagogija
Predškolski odgoj i obrazovanje
Arapski jezik i književnost
previous arrow
next arrow
Slider

Aktuelnosti

Način polaganja ispita – ovjera semestra

Poštovani profesori i studenti, na prošlomjesčnoj sjednici Senata usvojeni su, između ostaloga, i zaključci o načinu održavanja ispitnih rokova. Ispite treba organizovati, na specifičan način, tako da razmak između ispita bude, ne manje od pola sahata, radi...

read more

Najava odbrane magistarskog rada

Dana 22.05.2020. godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta, BEDRIJA MUJIĆ. profesor islamske vjeronauke iz Sarajeva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
„NACIONALNO PITANJE MUSLIMANA U LISTOVIMA „BEHAR“ I „GAJRET“

read more
Osman Hodžić uspješno odbranio magistarski rad

Osman Hodžić uspješno odbranio magistarski rad

U ponedeljak 18. maja 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Osmana Hodžića pod naslovom „Odnos uključenosti porodice i kvaliteta učešća učenika u mektebskoj nastavi“. S obzirom na...

read more

Elektronske prijava Teme i mentora Završnog rada

Obavještavamo studente da obrasce za prijavu teme i mentora Završnog rada na Studentsku službu mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail adresu studentskasluzba@ipf.unze.ba Nakon što student popuni obrasce, mentor potpiše samo PRIJAVU MENTORA (može i elektronski...

read more

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet