ODSJEK ZA INKLUZIVNU EDUKACIJU


U pripremi…

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

 Nastavnički tim za ak. 2020/2021. godinu možete preuzeti OVDJE.

Poštovani studenti, NPP Odsjeka za inkluzivnu edukaciju možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet