KATEDRA ZA VJERSKE ZNANOSTI


Šef Katedre Prof. dr. Zuhdija Adilović

E-mail: zuhdija.adilovic@gmail.com

Sekretar Katedre Doc. dr. Safet hfz. Husejnović

E-mail: safethus@hotmail.com

Oznaka UNZE-K-35
Kontakt Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada Katedre

Nastavno-naučno i istraživačka područja rada Katedre jesu organizovanje i vođenje nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, te kontinuiran razvoj naučno-istraživačkog kadra i istraživanja u području vjerskih znanosti.

 Članovi Katedre su:

  1. Prof. dr. Zuhdija Adilović
  2. Prof. dr. Šefik Kurdić
  3. Prof. dr. Šukrija Ramić
  4. Prof. dr. Safvet hfz. Halilović
  5. Van. prof. dr. Halil hfz. Mehtić
  6. Doc. dr. Esmir M. Halilović
  7. Doc. dr. Mensur Valjevac
  8. Doc. dr. Safet hfz. Husejnović
  9. Mr. Muamer Neimarlija

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet