DOKTORSKI STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE


U toku je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju.

Planirano je da se na Odsjeku za socijalnu pedagogiju u ak. 2018/19. godini upiše prva generacija doktorskog studija.