DOKTORSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA


U toku je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje.

Planirano je da se na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje u ak. 2018/19. godini upiše prva generacija doktorskog studija.