DOKTORSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA


U toku je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje.

Planirano je da se na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje u ak. 2018/19. godini upiše prva generacija doktorskog studija.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet