DOKTORSKI STUDIJ ISLAMSKE VJERONAUKE


U ak. 2017/18. godini upisana je prva generacija III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku.

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

 

Nastavnički tim ak. 2019/2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Poštovani, Nastavni plan i program doktorskog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet