DEKAN


Vanr. prof. dr. hfz. Halil Mehtić

Prof.dr. hfz. Halil MehtićRođen je 25. 8. 1953. godine u Donjem Vakufu. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Islamski  teološki fakultet u Sarajevu 1981. godine. Magistrirao  je 1999. godine na Univerzitetu za islamske  studije u Karačiju – Pakistan na temu Hrestomatijsko tumačenje uvodne sure Kur’ana – Fatiha (Valorizacija i naučna obrada rukopisa iz GH biblioteke iz 11. h. stoljeća “Fasl al‑Khitab fi tafsir omm al‑Kitab” od Abd al‑Karim al‑Wardari). Odbranio je doktorsku disertaciju na temu Mehmed ef. Handžić i njegov doprinos tefsirskoj znanosti na Islamskom univerzitetu Ez-Zejtuna u Tunisu.
Radio je kao imam, hatib i muallim u mnogim džematima. Jedan je od osnivača prvog Islamskog centra u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, 1979. godine. 1990. godine izabran je za predsjednika Ilmijje (vjerskih službenika) BiH. Tu dužnost, u dva mandata, obavljao je do 1997. godine. U vremenu 1993–1997. godine izabran je za prvog zeničkog muftiju. Na Fakultetu je od osnivanja do danas u svojstvu predavača na predmetima Uvod u učenje Kur’ana, Kiraet i Hifz. Od 2007. predaje i predmet Metodika duhovnog ogoja. Od aprila 2009. godine prodekan je za nastavu, a 07.09.2015. godine preuzima dužnost dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
Objavio je 8 knjiga. Također je objavio veliki broj originalnih naučnih i stručnih radova te značajan broj reportaža i radova iz različitih islamskih znanosti u islamskim glasilima. Objavio je nekoliko prijevoda s arapskog, piše recenzije i prikaze knjiga. Prisustvovao je i aktivno učetvovao na naučnim skupovima u BiH i inostranstvu. Jedini je bosanskohercegovački hafiz koji je Kur’an naučio u zatvoru.
Učestvovao je na prvom svjetskom takmičenju učača Kur’ana 1979. godine u Mekki, kao predstavnik tadašnje SFRJ i prvi je Bošnjak koji je snimio kompletan Kur’ana audio-kasete i CD. Dobitnik je više značajnih priznanja.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet