Najava odbrane magistarskog rada

SAMIR AHMIĆ, profesor islamske vjeronauke iz Viteza, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „INTERAKCIJSKO- KOMUNIKACIJSKI FAKTORI AKADEMSKOG USPJEHA U MEKTEBSKOJ NASTAVI”
Dana 23.06.2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.