Najava odbrane magistarskog rada

FATIMA ČAJLAKOVIĆ-MEŠANOVIĆ, diplomirani socijalni pedagog iz Zenice, će braniti magistarski rad na temu: „SOCIOPEDAGOŠKI TRETMAN U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI„
dana 17.03.2021. godine s početkom u 1530 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici