Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2630/18 od  27.06.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika i...