Preliminarni rezultati Konkursa/Natječaja za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici (septembarski upisni rok)

Preliminarni rezultati Konkursa/Natječaja za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici (septembarski upisni rok)

Poštovani, listu Odsjeka za islamsku vjeronauku možete preuzeti OVDJE. Poštovani, listu Odsjeka za socijalnu pedagogiju možete preuzeti OVDJE. Poštovani, listu Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje možete preuzeti OVDJE. Poštovani, listu Odsjeka za arapski jezik...