Samir Ahmić uspješno odbranio magistarski rad

Samir Ahmić uspješno odbranio magistarski rad

U utorak 23. juna 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Samira Ahmića pod naslovom „Interakcijsko-komunikacijski faktori akademskog uspjeha u mektebskoj nastavi“. Kolega Samir Ahmić...
KONKURS ZA UPIS STUDENATA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da je objavljen Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini. Sve informacije mogu se izuzeti na web stranici: Konkurs za upis studenata u prvu...

Način polaganja ispita – ovjera semestra

Poštovani profesori i studenti, na prošlomjesčnoj sjednici Senata usvojeni su, između ostaloga, i zaključci o načinu održavanja ispitnih rokova. Ispite treba organizovati, na specifičan način, tako da razmak između ispita bude, ne manje od pola sahata, radi...

Najava odbrane magistarskog rada

Dana 22.05.2020. godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta, BEDRIJA MUJIĆ. profesor islamske vjeronauke iz Sarajeva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
„NACIONALNO PITANJE MUSLIMANA U LISTOVIMA „BEHAR“ I „GAJRET“