Promocija publikacije “Učimo i igramo se”

Promocija publikacije “Učimo i igramo se”

Caritas Švicarske u saradnji sa Islamskim pedagoškom fakultetu u Zenici i Pedagoškim fakultetom u Sarajevu organizovao je promociju publikacije “Učimo i igramo se”. Publikacija “Učimo i igramo se” je nastala kao rezultat aktivnosti u okviru projekta Caritasa Švicarske...
Adil Rudanović uspješno odbranio magistarski rad

Adil Rudanović uspješno odbranio magistarski rad

U utorak 13. jula 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandidata Adila Rudanovića pod naslovom „Nastanak i uticaj džamija Selimija i Trnjak na vjerski život i urbani razvoj grada Doboja...
Eniz Patković uspješno odbranio magistarski rad

Eniz Patković uspješno odbranio magistarski rad

U ponedjeljak 12. jula 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eniza Patkovića pod naslovom „Islamska religioznost i identitet bošnjačke omladine“. Kandidat Eniz Patković uspješno je odgovorio...
Eldar Ćerim uspješno odbranio magistarski rad

Eldar Ćerim uspješno odbranio magistarski rad

U subotu 5. juna 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eldara Ćerima pod naslovom „Stilovi roditeljstva kao determinanta pojave rizičnih ponašanja kod adolescenata“. Kolega Eldar Ćerim...
Anela Mulahusić uspješno odbranila magistarski rad

Anela Mulahusić uspješno odbranila magistarski rad

U petak 26. februara 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anela Mulahusić „Odrednice doživljaja profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja. Kolegica Anela Mulahusić obradila je...