Interni oglas

Na osnovu člana 268. Stav (1) i stav (2), člana 114. Stav (1) tačka r) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke Naučno-nastavnog vijeća broj: 110-3-89/19 od 27.02.2019. godine, raspisuje se
INTERNI OGLAS
za izbor studenta-demonstratora…