Englesko izdanje ”Sire” profesora Safveta Halilovića objavljeno u Kairu

Englesko izdanje ”Sire” profesora Safveta Halilovića objavljeno u Kairu

U Kairu je, u izdanju renomirane izdavačke kuće Dar al-Salam, izašla Sira na engleskom jeziku dr. hfz. Safveta Halilovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Knjigu je na engleski jezik prevela Edina Neretljak, a urednik ovog izdanja je svjetski poznata profesorica anglistike i islamskih nauka prof. dr. Hadeer Abo Al-Nagah…