Najava odbrane magistarskog rada

FATIMA ČAJLAKOVIĆ-MEŠANOVIĆ, diplomirani socijalni pedagog iz Zenice, će braniti magistarski rad na temu: „SOCIOPEDAGOŠKI TRETMAN U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI„
dana 17.03.2021. godine s početkom u 1530 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici

Anela Mulahusić uspješno odbranila magistarski rad

Anela Mulahusić uspješno odbranila magistarski rad

U petak 26. februara 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anela Mulahusić „Odrednice doživljaja profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja. Kolegica Anela Mulahusić obradila je...

KONKURS za izradu studentskih naučnoistraživačkih radova u 2021. godini

Pravo konkurisanja za temu ima svaki aktivni student I, II i III ciklusa na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici koji ispunjava sledeće uslove:
– da je upisao najmanje treći semestar studija I ciklusa studija;
– da je u toku studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8,00 (8 i 00/100);
– da sluša ili je odslušao predmete iz oblasti iz koje je tema za koju se prijavljuje.