ZBORNIK RADOVA


Poštovani !

Obavještavamo Vas da svoje radove za objavljivanje u XIII broju Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici možete slati do 01.09.2015. Kao i do sada, radovi se šalju Redakciji Zbornika u elektronskoj formi na adresu ipfzbornik@gmail.com.Radovi koji se dostavljaju trebaju biti situirani u jednu od sljedećih naučno-istraživačkih oblasti: socijalna istraživanja, vjerske znanosti, islamska misao i civilizacija, jezici-lingvistika, metodika odgoja i obrazovanja, teorija i praksa ranog odgoja i obrazovanja i menadžment kvaliteta u religijskoj edukaci

Zbornik radova IPF-a je indeksiran u EBSCO i CEEOL bazama podataka, a radovi koji se objavljuju prolaze dvostruku recenziju i ocjenjuju se kao izvorni naučni radoviprethodna priopćenjapregledni naučni radovi,stručni radovi, prikazi knjiga i izlaganja sa naučnog skupa.

Redakcija prima samo radove koji već nisu objavljeni u drugim publikacijama, niti su istovremeno poslani još nekome radi objavljivanja. Prispjeli radovi se ne vraćaju.

Radovi se ne objavljuju ukoliko nisu pripremljeni u skladu sa Uputstvom ili ukoliko ne dobiju afirmativnu recenziju oba recenzenta.

Urednički kolegij Zbornika ograničio je broj autora jednog rada na najviše tri (jedan glavni autor i dva koautora), a  jedan koautor se može pojaviti u najviše dva rada.

Spoljni saradnici Zbornika  (koji ni na koji način ne učestvuju u naučno-istraživačkom radu Fakulteta) plaćaju recenziiju rada u iznosu od 100KM.

Svi radovi koji se dostave u drugom pozivu (poslije 01.09.2015.) plaćaju kotizaciju objavljivanja u iznosu od 100KM.

 Uputstva za izradu radova možete naći  na stranici Fakulteta (ipf.unze.ba/index.php). Molimo Vas da se pridržavate uputstava, jer samo oni radovi koji su napisani prema datim uputstvima upućuju se na recenziju.

U očekivanju Vaših radova srdačno Vas selamimo i pozdravljamo.

Redakcija Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
Islamski pedagoški fakultet u Zenici
Juraja Neidharta 15
tel./fax 0038732402919