032 402-919 info.ipf@unze.ba

Innovation Nation je program za sve mlade u BiH koji žele steći znanje iz oblasti startup-a i pokretanja vlastitog biznisa. Program organizuje BH Futures Foundation u suradnji sa IEEE, MIT Legatum centrom i La Trobe univerzitetom.
Program se sastoji se od 12 sedmica intenzivnog timskog rada i obrađuje Design Thinking kurikulum baziran na programima najboljih svjetskih Univerziteta. Učesnici programa će biti podijeljeni u timove i proći će svaku fazu razvoja startup-a, od izbora problema koji žele riješiti, generisanja ideja, istraživanja tržišta, prototipiranja, finansija, do prezentiranja svog rada pred vrhunskim domaćim i stranim investitorima.
Svi učesnici koji uspješno završe ovaj program će steći titulu IEEE Innovation Nation Fellow i dobiti certifikat MIT Legatum centra i La Trobe Univerziteta, Australija, a timovi imaju priliku da osvoje nagrade iz ukupnog fonda od 50.000 KM.
Prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina sa stalnim prebivalištem u BiH, a učešće na programu je besplatno.
Više informacija o programu i formular za prijavu možete pronaći na https://www.bhfuturesfoundation.org/innovation-nation-2022

Rok za prijavu: 31.08.2022.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet