032 402-919 info.ipf@unze.ba

Svi prijavljeni kandidati su rangirani prema prolaznosti u srednjoj školi kao i ocjenama iz relevantnih predmeta za odsjek na koji se kandidat prijavljuje.

Rang lista je urađena tako što su prednost prilikom rangiranja imali kandidati koji su odabrali navedeni odsjek kao prvi izbor.

U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja rezultata.

Nakon isteka žalbenog roka kandidati pristupaju upisu prema dole navedenom uputstvu.

PRELIMINARNE RANG LISTE:
Arapski jezik i književnost – redovan studij
Inkluzivna edukacija – redovan studij
Inkluzivna edukacija – vanredan studij
Islamska vjerovauka – redovan studij
Islamska vjerovauka – vanredan studij
Predškolski odgoj i obrazovanje – redovan studij
Predškolski odgoj i obrazovanje – samofinansirajući studij
Predškolski odgoj i obrazovanje – vanredan studij
Socijalna pedagogija – redovan studij
Socijalna pedagogija – vanredan studij

Za upis je potrebno:

REDOVAN STUDIJ
(potrebno)

  1. dvije fotografije 6x4cm
  2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
  3. uplatnica na 95,00 KM (svrha: školarina za ak. 2022/23 godinu)
  4. ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

Posebna kategorija: djeca porodica šehida i palih boraca, RVI, djeca bez oba roditelja  su oslobođeni plaćanja školarine u iznosu od 50 KM, i u tom slučaju uplaćuju samo 45 KM.

Potrebna dokumentacija za posebne kategorije:

1.ovjerena kućna lista,

2.dokaz o statusu i uvjerenja o prihodima za svakog zaposlenog člana domaćinstva,

3.ovjerena kopija lične karte kandidata,

4.potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

 

REDOVAN  SAMOFINANSIRAJUĆI  I  VANREDAN  STUDIJ
(potrebno)

  1. dvije fotografije 6x4cm
  2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
  3. uplatnica na 845,00 KM (svrha: školarina za ak. 2022/23 godinu)
  4.  ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

UPLATNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Prilikom unosa podataka na uplatnicu obavezno provjeriti tačnost brojeva računa. U slučaju greške uplatnica neće biti važeća.

Napomena:  Primljeni kandidati su dužni u navedenom terminu obaviti upis, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. Naknadnog upisa za primljene kandidate neće biti.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet