ZENİCA ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ PEDAGOJÎ FAKÜLTESİ'NE HOŞ GELDİNİZ!

Zenica`da bulunan İslamî Pedagoji Fakültesi Bosna Hersek İslam Birliği'nin eğitim ve terbiye yüksek öğretim kurumu olup aynı zamanda Zenica Üniversitesi'nin üyesidir. Fakültemiz, Zenica'da 1993 yılında kurulan İslamî Pedagoji Akademisi'nin çalışmalarını, fakülte olarak, sürdürmektedir. Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi'nde beş farklı bölüm bulunmaktadır:

 1. İslam Din Eğitimi
 2. Sosyal Pedagoji
 3. Okul Öncesi Eğitimi
 4. Arap Dili ve Edebiyatı
 5. Kaynaştırma Eğitimi

2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Boşnakçayı bilmeyen tüm yabancı öğrenciler, her üç seviyeye (lisans, yüksek lisans ve doktora) kayıt yapabilirler.

Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi'nde okumak üzere Boşnakçayı bilmeyen tüm öğrenciler iki yarıyılda düzenlenecek olan Boşnakça Hazırlık Programına katılabilecektir. Boşnakça Hazrlık Programını başarıyla tamamlanmasının ardından öğrencilerin beş bölümümüzden istedikleri bölümüne kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurtdışından gelen öğrenciler Bosna Hersek'ten gelen diğer öğrencilerle birlikte eğitime başlayacaktır.

Üniversitemizin uluslararası akreditasyona sahip olması ve diplomalarmızın Avrupa Birliği ve çok sayıda diğer ülkeler tarafından tanınmış olması mezun oğrencilerimizin Avustralya, Avrupa ve ABD'de çalışma fırsatlarının olmasını sağladığını vurgulamak gerekmektedir.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda bulunmasının yanı sıra, çok kaliteli eğitim almış olup mezun olduklarında, dünyanın her yerinde tanınan, diplomaya sahip olacaklardır.

BÖLÜMLER HAKKINDA

İslam Din Eğitimi Bölümü

İslam Din Eğitimi Bölümü'nde öğrenciler, genel eğitim, din, dil ve pedagojik-psikolojik konuları birleştiren geniş ve bilimsel temelli bir müfredatta bilgi edinir. Bu bölümde öğrencilerin pedagojik, didaktik ve metodolojik alanlarda hazır olmalarına özen gösterilmektedir. Öğrenciler pedagojik, didaktik ve metodolojik uygulama derslerini, belirli ölçüt ve standartlara göre seçilen ilköğretim/ortaöğretim ve liselerde gerçekleştirir. İslami Din Eğitimi Bölümü'nde eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler İslam Din Eğitimi Öğretmen/Hoca (240 ECTS)  akademik ve mesleki unvanını kazanır ilk ve ortaöğretim kurumlarında İslam Din Eğitimi dersini verebilmektedir.

Sosyal Pedagoji Bölümü

Sosyal Pedagoji Bölümü'nün programı, modern bilimsel pedagojik ve psikolojik disiplinleri içerir, ancak aynı zamanda, islami maneviyatın bakışından, sosyal pedagojik problemler için özel bir çözüm örneği oluşturmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, tercihlerine göre, uygulama derslerini okullarda, ruh sağlığı merkezlerinde, cezaevlerinde (ceza infaz kurumları), özel eğitim okullarında, huzur evlerinde, yetim ve bakımsız çocuklar evlerinde, bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında ve spor kulüplerinde yapabilirler.

Öğrencilerin tüm uygulamaları net hedeflenmiş ve biçimlendirilmiş bir protokol ile gözlenmekte olup uzman hocaların danışmanlığı da sağlanmaktadır. Sosyal Pedagoji Bölümü'nde eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Sosyal Pedagog (240 ECTS) akademik ve mesleki unvanını kazanır kazandıkları özel mesleki yeterliliklerle, eğitim kurumları, sağlık kurumları, sosyal koruma kurumları, polis ve adalet kurumları, STK gibi çeşitli kurumlarda istihdamı bulabilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Söz konusu program adı geçen gruplardan oluşur: pedagoji-psikoloji dersleri, çocuk gelişimi ve gerçekliğinin farklı alanlarını kapsayan metodolojik ders grupları, temel dersler ve gelecekteki meslekleri için profesyonel ve bilimsel bir temel oluşturan dersler, öğrencileri bilimsel araştırma için eğiten dersler  ve dini unsur içeren dersler. Bu bölümde öğrenciler, pedagojik uygulama, belirli eğitim çalışmaları metodolojileri dahilinde metodolojik uygulama ve bağımsız metodolojik uygulama yoluyla profesyonel olarak şekillenir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunları, Okul Öncesi Öğretmeni (240 ECTS) akademik  ve mesleki unvanını alır ve çocukların doğumundan ilkokulun başlangıcına kadar olan eğitim çalışmaları için yeterlik kazanır.

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün programı, yabancı dilleri tüm dil seviyelerinde öğrenmek ve öğretmek için Avrupa Referans Çerçevesinin en modern yönergelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Avrupa projelerinin, ilkokul ve liselerde Arapça eğitiminin ilk döneminde modern stratejilerin ve yöntemlerin öğrenilmesine ilişkin kısmının uygulanmasına, ayrıca Arapça dil kullanımının tüm alanlarında gerekli olan oldukça gelişmiş dilbilime, iletişimsel ve kültürlerarası yeterliliklere sahip kadronun oluşturulması için modern gereksinimlere özel önem verilmiştir. Bölüm, özel olarak tasarlanmış bir grup uzmanlık alan, metodolojik, kültürel ve pedagojik-psikolojik ders aracılığıyla, Arapça öğretimi konusunda eğitim almış ve okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul ve liselerde çocuklarla çalışacak kadro oluşturmakta ve çeşitli eğitim kurumlarında metodolojik uygulama gerçekleştirilmektedir. Bu bölümün gelecekteki mezunları, çeşitli çeviri tekniklerine (simültane, ardıl, uzman) hakim olarak ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın her alanında kendilerini Arapça'nın kaliteli tercümanları olarak adlandırırlar. Dört yıllık eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, eğitim, modern iletişim, uluslararası finans ve hukuk, turizm, ekonomi, diplomatik misyonlar, tıp vb. alanlarda geniş istihdam fırsatları sunan Arap Dili ve Edebiyatı Filoloğu (240 ECTS) akademik ve mesleki unvanını alırlar.

Kaynaştırma Eğitimi Bölümü

Kaynaştırma Eğitim Bölümü'nün amacı, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarındaki çoçuklarla çalışacak uzmanların yetiştirilmesi olup bu şekilde ülkedeki kaynaştırma eğitiminin olumlu yönlerini tanıtmayı ve genel olarak engelli kişilerin hayat kalitesini iyileştirmeyi sağlamaktır. Bosna Hersekteki eğitim reformuna göre, bir sınıfta her engelli öğrencinin bir asistanı olmak zorundadır. Bu alanda yeterli sayıda uzmanların bulunmaması bu bölümü açma temel sebebidir.

Bu üç yıllık eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, İlköğretim Okulu Ders Asistanı (180 ECTS) akademik ve mesleki unvanını alırlar.  

EK

 Tüm bölümlerdeki müfredat, AKTS standartlarına göre düzenlenmiş olup devamlı olarak güncellenmekte ve yeni pedagojik deneyimler ve bilimsel başarılarla uyumlu hale getirilmektedir. Kütüphane fonunun yeni literatürle sürekli zenginleşilmesi, derslerin modern teknik araçlarla ve modern çalışma yöntemlerine göre verilmesi, derslerde internet ve basılı ile elektronik medya kullanılması öğretimin çağdaş eğilimleri takip etmesini sağlamaktadır.

Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen seçkin profesörler ve misafir hocalar, tüm bölümlerdeki öğretim sürecinde yer almaktadır.

Fakülte, faaliyetlerinin kapsamına, öğrencilerin kalitesine ve yaptığı işin önemine göre, kanton çerçevelerini aşar. Bunu da, fakültede Bosna Hersek'in her köşesinden, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Sırbistan, Norveç, İsveç, Avusturya, Mısır, Türkiye ve Katar'dan gelen öğrencilerin eğitim görmesi kanıtlanmaktadır.

BAŞVURULAR

Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi her yıl Haziran ve Eylül aylarında Başvuru İlanı açıklamaktadır. (https://unze.ba/)

Başvuru yapmak için yurtdışı öğrencilerinin aşağıdaki belgeleri fakültenin adresine hızlı postayla göndermesi ya da elden teslim etmesi gerekmektedir:

Adres: Islamski pedagoški fakultet
Juraja Neidharta 15.
72000 Zenica Bosna Hersek

Lisans Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:

 1. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 2. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 3. 4 yıllık Lise Belgesi / Diploma (yurtdışı öğrencileri için Diploma Denkliği)
 4. Lise I., II., III. ve IV. Sınıf Karneleri

 Yüksek Lisans Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

 1. Kısa Özgeçmiş
 2. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 3. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 4. 4 Yıllık Lisans Diploması (240 AKTS), Yurdışı öğrencileri için Diploma Denkliği
 5. Diploma Eki / Transkript
 6. Küresel Dillerinden Birini Bildiklerine Dair Sertifika / Belge

 Doktora Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

 1. Kısa Biyografi
 2. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 3. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır)
 4. Yüksek Lisans Diploması (300 AKTS), Yurdışı öğrencileri için Diploma Denkliği
 5. Diploma Eki / Transkript
 6. Küresel Dillerinden Birini Bildiklerine Dair Sertifika / Belge
 7. Yayınlanan Makale / Mesleki ya da Akademi Çalışmalarını gösteren belge/bilgi

A) Gönderilen belgelerin asıl olması zorunlu değil, yetkili kurum tarafından onaylatılmış fotokopiler de kabul edilecektir.
B) Tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından Boşnakçaya çevrilmiş olması gerekmektedir.
C) Kendi adlarına İslamî Pedagoji Fakültesi'nin belgelerin tercüme edilme ve denklik işlemlerini yapmasını isteyen başvuru yapan adayların istenilen belgeler yanı sıra bu işlemler için ücret yatırdıklarına dair dekontu göndermeleri gerekmektedir:  

Lisans Başvuruları için:
300 KM / 150 €

Yüksek Lisans Başvuruları için: 600 KM / 300 €

Doktora Başvuruları için: 800 KM / 400 €

Ek bilgileri (Türkçe olarak) +387 61 623 830 numarasından (viber, whatsapp, bip) alabilirsiniz.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ  
(Türkiye vatandaşları için 50% indirim )

LİSANS:
Hazırlık 2000 €
1. sınıf 2000 €
2. sınıf 2000 €
3. sınıf 2000 €
4. sınıf 2000 €

YÜKSEK LİSANS:
Hazırlık 2000 €
1. sınıf 6000 €

DOKTORA: Hazırlık 2000 €
1. yıl 5000 €
2. yıl 5000 €
3. yıl 5000 €

ORTA ASYA, YAKIN DOĞU, ASYA VE  AFRİKA DAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN
(ARABAN ÜLKELERİ HARİÇ)

YUKARIDAKİ BELİRTİLEN TÜM MİKTARLARDA %50 İNDİRİM VAR

ZENİCA ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ PEDAGOJÎ FAKÜLTESİ'NE HOŞ GELDİNİZ – pdf

DEKAN Prof.dr. Muharem Adilović

مرحباً بكم في كلية التربية الإسلامية بجامعة زنيتسا!

كلية التربية الإسلامية في زنيتسا مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي التابعة للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك وعضو في جامعة زنيتسا. وتعتبر الكلية امتدادًا لكلية المعلمين التي أنشئت سنة 1993.

وتحتوي كلية التربية الإسلامية بجامعة زنيتسا على خمسة أقسام أكاديمية:

 1. قسم التربية الإسلامية.
 2. قسم التربية الاجتماعية.
 3. قسم التربية والتعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال).
 4. قسم اللغة العربية وآدابها.
 5. قسم التربية الخاصة.

ويحق لكل طالب أجنبي لا يتحدث اللغة البوسنية الالتحاق والتسجيل في الجامعة في المراحل الدراسية الثلاث: البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه.

وكل طالب لا يتحدث اللغة البوسنية له إمكانية أن يتابع الدراسة التمهيدية في اللغة البوسنية التي ستنظم في الفصلين الدراسيين، أي، في السنة التمهيدية للالتحاق بكلية التربية الإسلامية في زنيتسا. وبعد الانتهاء من دراسة اللغة البوسنية للطلاب الحق في الالتحاق بأي قسم من الأقسام الخمسة، وسوف يتابعون دراستهم مع طلاب البوسنة والهرسك.

ومن المهم للتنويه والمعرفة، إن للجامعة اعتماداً أكاديميّاً دوليًّا وإن شهاداتنا معترف بها في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى وطلابنا المتخرجون اليوم يعملون في كافة أنحاء العالم من أستراليا وأوروبا إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى هذا، سوف يتابع الطلاب دراستهم في بيئة آمنة بعيدين عن تحديات عديدة يتلقونها لو درسوا في أوروبا أو أمريكا وسيحصلون على تعليم عالي الجودة وشهادات معترف بها في كل مكان في العالم.

التعريف بأقسام الكلية

قسم التربية الإسلامية

يكتسب الطلاب في قسم التربية الإسلامية في زنيتسا معارف وفق المنهج التعليمي الشامل الذي يحتوي على مواد ذات طبيعة معرفية ودينية ولغوية إضافة إلى مجموعة من مواد علم النفس التربوي. وفي هذا القسم يتم التركيز على الجانب التربوي ومهارات التدريس لدى الطلاب. ويؤدي الطلاب التطبيق العملي (التربية العملية) في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية التي تُختار وفق أسس ومعايير محددة. والمتخرج في هذا القسم يسمى بـ “أستاذ التربية الإسلامية” (240 نقطة دراسية معتمدة في نظام ECTS) وهو مؤهل لتدريس مادة (علم الدين الإسلامي) في المدارس الابتدائية والثانوية.

قسم التربية الاجتماعية

يشتمل برنامج قسم التربية الاجتماعية وخطته الدراسية على فنون حديثة في علم التربية وعلم النفس، وكذلك يصمم نموذجًا خاصًا تجاه المشاكل التربوية والاجتماعية من منظور إسلامي. ويتمثل جانب التطبيق العملي في القسم في: التدريب الميداني في المدارس ومراكز الصحة العقلية، ومراكز رعاية الشيخوخة (دُور المسنّين)، وكذلك التدريب الميداني في سجن زنيتسا، والمدارس الابتدائية والثانوية لذوي الاحتياجات الخاصة، والأماكن المهتمة بتعديل سلوك الأطفال ومراكز ترك المخدرات (مؤسسات رعاية الأحداث) والتدريب الميداني في النادي الرياضي، وذلك حسب اختيارهم، وكل شكل من أشكال التطبيق العملي للطلاب له توجه محدد وهدف معين يشرف على تنفيذه مدرب مختص. ويسمى من يتخرج من قسم التربية الاجتماعية بـ “المشرف التربوي الاجتماعي” (240 نقطة ECTS)، وبكفاءات مكتسبة في مجال تخصصه يمكن أن يعمل في التعليم والتربية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشرطة، والقضاء، وفي القطاع غير الحكومي.

قسم التربية والتعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال)

في إطار خطة قسم التربية والتعليم قبل المدرسي يكتسب الطلاب الكفاءات في العمل التربوي مع الأطفال منذ الولادة حتى سنّ المدرسة. ويتكون هيكل البرنامج من المواد التربوية والنفسية، والمواد المنهجية، ومجموعة من المواد العامة والمواد في مجال التخصص التي هي بنية أساس للمهنة التخصصية، والمواد التي تؤهل الطلاب للبحث العلمي والمواد ذات الطابع الديني. ويؤهل الطلاب في القسم في هذا التخصص من خلال التطبيق التربوي والمنهجي على كيفية توظيف طرق التدريس في العمل التربوي والتعليمي وكذلك تطبيق أسلوب التعلّم الذاتي. ويسمى من يتخرج  في قسم التربية والتعليم قبل المدرسي بـ “أستاذ التربية والتعليم قبل المدرسي“(240 نقطة ECTS) ويكتسب الكفاءات في العمل التربوي مع الأطفال منذ الولادة حتى سنّ المدرسة.

قسم اللغة العربية وآدابها

تم إنشاء برنامج قسم اللغة العربية وآدابها وفقا لأحدث المبادئ التوجيهية للإطار المرجعي الأوروبي لتعيلم اللغات الأجنبية وتعلمها في جميع مستويات اللغة. وتم التركيز بصفة خاصة على  تنفيذ ذلك الجزء من المشروع الأوروبي الذي يهتم بإتقان الاستراتيجيات والأساليب الحديثة لتعليم اللغة العربية في مراحل مبكرة لتعلمها في المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك المتطلبات الحديثة لتأهيل الكوادر ذوي المهارات اللغوية والاتصالية والثقافية العالية المطلوبة في مجالات استخدام اللغة العربية. والقسم من خلال المقررات المتخصصة ذات الطبيعة الثقافية والتربوية والنفسية وطرق التدريس، يؤهل المتخرج منه لتعليم اللغة العربية والعمل مع الأطفال في مؤسسات رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والثانوية ويؤدى التطبيق العملي (التربية العملية) في المؤسسات التعليمية التربوية المختلفة. ومن خلال إتقان تقنيات الترجمة المختلفة مثل: (الترجمة الفورية، والترجمة التتبّعية، والترجمة المتخصصة) سيجعل المتخرجين من هذا القسم متميزين ومتخصصين في ترجمة اللغة العربية بكل جوانبها، في الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. ويسمى من يتخرج في هذا القسم الذي يستغرق أربع سنوات بـ “الأستاذ في اللغة العربية وآدابها” (240 نقطة ECTS) مما يفتح له مجالات واسعة من العمل في مجال التعليم، والاتصالات الحديثة، ومجال المال والقانون الدولي، والسياحة، والاقتصاد، وفي المؤسسات الدبلوماسية، والطب، وغيرها.

قسم التربية الخاصة

يهدف قسم التربية الخاصة (الدمج التعليمي) إلى تأهيل الخبراء المختصين للعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) والمدارس الابتدائية ليسهم في تعزيز الدمج داخل المجتمع البوسني وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. وبناءً على الإصلاح الذي أجري في التعليم في البوسنة والهرسك يجب أن يكون لكل فصل دراسي فيه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مساعد في التعليم وهو السبب الرئيسي لإنشاء هذا القسم الدراسي. وإضافة إلى هذا، إنه لا يوجد أحد من هؤلاء الخبراء في سوق العمل. ويستغرق هذا البرنامج ثلاث سنوات والمتخرج في هذا القسم يكتسب اللقب الأكاديمي والمهني “المعلم المساند في التعليم في المدرسة الابتدائية” (180 نقطة ECTS).

الملحق

إن الخطة الدراسية لكل قسم من تلك الأقسام متوافقة مع المعايير الأوروبية ECTS وبين الحين والآخر تتجدد ليكون هناك توافق بين الخبرات التربوية والإنجازات المعرفية الجديدة. ودراسة المقررات كلها والمجالات التي تدرس يراعى فيها مسايرة التطورات الحديثة، وتدعم بتزويد محتويات المكتبة بكتب جديدة، وإجراء الدراسة بأحدث وسائل تقنية، وطرق حديثة في العمل واستخدام الإنترنت، والوسائل المكتوبة والإلكترونية.

ويشارك في عملية التدريس الأساتذة والمشاركون المؤهلون من أنحاء البوسنة والهرسك المختلفة، ومن الخارج أيضاً.

ومن خلال التأثير والطلاب الذين يدرسون في الكلية، يلاحظ أن الكلية تتخطى حدود الكانتون، وهذا ما يشهده الطلاب الذين يلتحقون بها، فهم من جميع أنحاء البوسنة والهرسك، وكذلك من كرواتيا وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، والنرويج، والسويد، والنمسا، ومصر، وتركيا، وقطر.

التقديم للتسجيل بالكلية

تعلن كلية التربية الإسلامية من خلال جامعة زنيتسا سنوياً في شهر يونيو وشهر سبتمبر عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد للالتحاق في مرحلة البكالوريوس (https://unze.ba/).

وينبغي على الطلاب الأجانب تقديم المستندات التالية شخصياً أو عبر البريد السريع على العنوان:

Islamski pedagoški fakultet
.Juraja Neidharta 15
72000 Zenica
Bosnia and Herzegovina

والمستندات المطلوبة هي:

المرحلة الأولى :البكالوريوس

 1. شهادة الميلاد (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 2. شهادة الجنسية (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر) أو نسخة مصدقة من جواز السفر (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 3. شهادة التخرج في المدرسة الثانوية المكتملة لمدة أربع سنوات (وعلى الوافدين ينبغي أن تتم معادلة الشهادة)
 4. شهادات إتمام الصف الأول والثاني والثالث والرابع من المدرسة الثانوية

المرحلة الثانية: الماجستير

 • سيرة ذاتية مختصرة
 • شهادة الميلاد (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 • شهادة الجنسية (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر) أو نسخة مصدقة من جواز السفر (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 • شهادة التخرج في الكلية المكتملة لمدة أربع سنوات (240 نقطة)
 • الملحق بالشهادة أو السجل الأكاديمي وكشف الدرجات للاختبارات
 • شهادة بإتقان لغة عالمية واحدة.

المرحلة الثالثة :الدكتوراه

 • سيرة ذاتية مختصرة
 • شهادة الميلاد (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 • شهادة الجنسية (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر) أو نسخة مصدقة من جواز السفر (لا تزيد مدتها عن 6 أشهر)
 • شهادة التخرج في الكلية المكتملة لمدة أربع سنوات (240 نقطة)
 • الملحق بالشهادة أو السجل الأكاديمي وكشف الدرجات للاختبارات
 • شهادة بإتقان لغة عالمية واحدة.
 • إفادة بنشر بحوث علمية.
 • لا يشترط أن تكون المستندات المرسلة أصلية. تكفي أن تكون نسخة مطابقة للأصل. وينبغي أن تكون النسخة مصدّقة من المؤسسة المختصة في الدولة التي ترسل منها.
 • من الضروري ترجمة جميع الوثائق إلى اللغة البوسنية بواسطة مترجم قانوني معتمد.

ج) الراغبون الملتحقون الذين يريدون أن تقوم كلية التربية الإسلامية استكمال ترجمة المستندات الخاصة بهم ومعادلة الشهادة في البوسنة والهرسك فعليهم إرفاق الإثبات بالدفع عند تقديم المستندات أو إرسالها:

المرحلة الأولى : البكالوريوس

300 مارك بوسني. ومن يرسل المستندات من الخارج فعليه دفع 150 يورو

المرحلة الثانية: الماجستير

600 مارك بوسني، ومن يرسل المستندات من الخارج فعليه دفع 300 يورو

المرحلة الثالثة :الدكتوراه

800 مارك بوسني. ومن يرسل المستندات من الخارج فعليه دفع 400 يورو

تم إرفاق تعليمات بالدفع بالعملات الأخرى خارج البوسنة والهرسك!

يمكنك الحصول على معلومات إضافية عبر التطبيقات: Viber أو WhatsApp

أو Bip: +387 61696436

عميد كلية التربية الإسلامية بجامعة زنيتسا /
أ.د. محرّم عادلوفتش
Prof. dr. Muharem Adilović

الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب:

المرحلة الأولى : البكالوريوس

السنة التمهيدية (اللغة البوسنية) 2000 يورو

السنة الأولى     2000 يورو

السنة الثانية     2000 يورو

السنة الثالثة     2000 يورو

السنة الرابعة    2000 يورو

المرحلة الثانية: الماجستير

السنة التمهيدية (اللغة البوسنية)  2000 يورو

السنة الأولى     6000 يورو

المرحلة الثالثة :الدكتوراه

السنة التمهيدية ) اللغة البوسنية)  2000 يورو

السنة الأولى   5000 يورو

السنة الثانية   5000 يورو

السنة الثالثة   5000 يورو

وللطلاب من الشرق الأدنى والأوسط، وأفريقيا وآسيا (باستثناء دول الخليج) لديهم خصم 50٪ على جميع المبالغ المذكورة أعلاه!

مرحباً بكم في كلية التربية الإسلامية بجامعة زنيتسا

خوش آمدید به

دانشکده تربیت اسلامی

دانشگاه زنيسا

دانشکده تربیت اسلامی در شهر زنیسا ( Zenica) نهاد آموزش عالی متعلق به جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین  وعضو دانشگاه زینسا است. این دانشکده ادامه دهنده راه دانشسرای آموزشی اسلامی در زینسا  است که در سال 1993 تأسیس شد.

در دانشکده  تربیت اسلامی  دانشگاه زنیسا پنج رشته  دایر می باشند:

 1. رشته تربیت اسلامی
 2. رشته تربیت اجتماعی
 3. رشته تربیت مربی مهد کودک و پیش دبستانی
 4. رشته زبان و ادبیات عربی
 5. رشته آموزش و پرورش فراگیر

همه اتباع خارجی که زبان بوسنیایی بلد نیستند از سال تحصیلی 2022/2023 می توانند در هر سه  مقطع تحصیلی ثبت نام کنند.

برای دانشجویانی که زبان بوسنیایی بلد نیستند فرصتی فراهم شده است که در کلاس های دوره آمادگی زبان بوسنیایی شرکت کنند و خودشان را برای ثبت نام در دانشکده  تربیت اسلامی زنیسا آماده کنند. این دوره دو ترم طول می کشد.

همه دانشجویان پس از اتمام دوره آموزش زبان بوسنیایی حق انتخاب و ثبت نام در یکی از پنج رشته موجود دارند. این دانشجویان در کلاس های درس همراه با دانشجویان بوسنیایی مشغول به تحصیل خواهند شد.

لازم به ذکر است که  دانشگاه ما دارای اعتبار بین المللی است و مدارک تحصیلی ما توسط اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده است به طوری که در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشکده ما از استرالیا  و اروپا، تا ایالات متحده  در رشته های خود مشغول به کار هستند.

علاوه بر قرار گرفتن در یک محیط امن، فارغ از چالش‌های متعدد تحصیل در اروپا و آمریکا، از تحصیلات با کیفیت بسیار بالایی و مدارک تحصیلی معتبر برخوردار خواهید شد که در دنیا به رسمیت شناخته است.

معرفی رشته ها

رشته تربیت اسلامی

دانشجویان رشته تربیت اسلامی، در چارچوب برنامه گسترده علمی که شامل دروس عمومی، دروس دینی، دروس زبانهای خارجی و دروس تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی  دانش را فرا می گیرند.

در این رشته به آماده سازی  آموزشی و روش شناختی دانشجویان توجه خاص می شود.

دانشجویان  کارورزی  تربیتی و فن تعلیم و هنر تدریسی و روش شناختی  در مدارس ابتدایی و متوسطه انجام می دهند و این کارورزی مبتنی بر معیارها و استانداردهای خاص می باشند. فارغ التحصیلان رشته تربیت اسلامی پس از پایان تحصیلات  و کسب علم و مهارتها و تواناییهای لازم می توانند به عنوان معلم درس معارف دینی اسلامی(240 ECTS)  در مدارس ابتدایی و متوسطه تدریس کنند.

رشته تربیت اجتماعی

برنامه درسی رشته تربیت اجتماعی شامل دروس تربیتی و روانشناختی مطابق با روز است و در راستای ایجاد وتحقق الگوهای اسلامی حل مشکلات اجتماعی/ تربیتی  تدوین شده است. بخش عملی، یعنی کارورزی در این رشته شامل تمرین های عملی در مدرسه، مراکز سلامت روان، زندانها، مدارس ابتدایی و متوسطه ویژه کودکان کم توان ذهنی، تمرین عملی در آسایشگاه ها و یتیم خانه ها و مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان و کودکان کم سن و سال بزهکار، تمرین عملی در مراکز ترک اعتیاد و باشگاه های ورزشی مورد علاقه دانشجو می باشند. برنامه کارورزی  دارای برنامه هدفمند مشاهده و تمرینهای عملی است و نیز زیر نظر کارشناسان مشاور انجام می شود. فارغ التحصیلان رشته تربیت اجتماعی به عنوان کارشناس تربیت اجتماعی (240 ECTS) با داشتن علم و مهارتها و توانایی های حرفه ایی می توانند در مدارس، مراکز بهداشتی، سازمانهای  حمایت اجتماعی، نیرهای انتظامی، دادگاه ها و موسسات غیر دولتی استخدام شوند.

رشته تربیت مربی مهد کودک و  پیش دبستانی

دانشجویان رشته  تربیت مربی مهد کودک و پیش دبستانی در چارچوب برنامه علمی  مهارت های و توانمندی های لازم را  برای کار آموزشی و پرورشی با کودکان از بدو تولد تا ورود به مدرسه کسب می کنند. ساختار درسی این رشته مشتمل است بر گروه دروس تربیتی- روانشناختی، دروس روش تربیت کودکان دوران های مختلف رشد، دروس عمومی، دروس تخصصی و اصلی که پایه و اساس علمی برای شغل و آینده حرفه ایشان، دروسی که دانشجویان را برای اجرای تحقیقات علمی آماده می سازند و نیز دروسی که محتوا و پایه و اساسش مذهبی / اسلامی می باشند.

دانشجویان در طول تحصیلات توانمندیهای حرفه ایی خود را از طریق: تمرین های عملی، تمرینهای روششناختی درچارچوب روشهای مختلف آموزشی و پرورشی و تمرین روشهای تدریس آزمایشی به دست می آورند. فارغ التحصیلان رشته تربیت مربی مهدکودک و پیش دبستانی بعد از پایان دوره تحصیلی خود به عنوان کارشناس و مربی دوره پیش دبستانی (240 ECTS) که دارای مهارتها و توانمندی های حرفه ایی برای تربیت کودکان از بدو تولدشان تا ورود به مدرسه  وارد بازار کار می شوند.

رشته زبان و ادبیات عربی

برنامه تحصیلی رشته زبان وادبیات عربی بر مبنای به روزترین توصیه ها ی نهادهای اروپایی برای یادگیری و تعلیم زبانهای خارجی در همه سطوح یادگیری تدوین شده است. توجه خاصی به اجرای پروژه های اروپایی مربوط به کسب روشها و استراتژیهای مدرن تعلیم زبان عربی در سطوح پایین یادگیری زبان عربی در مدارس ابتدایی (و متوسطه) شده است و نیز نظر به نیازهای روز جامعه به تربیت کادر و نیروهای کارآمد با مهارتهای زبانی  و توانایی های ارتباطات بین فرهنگی که در همه جنبه های استفاده زبان عربی  مورد نیاز هستند.

در این رشته با تکیه بر برنامه دروس که شامل دروس تخصصی، روش تدریس، مطالعات فرهنگی، آموزشی و روانشناسی نیروهایی کارشناس را تربیت می شوند که دارای توانایی تعلیم زبان عربی و فعالیت آموزشی در موسسات آموزشی پیش دبستانی، دبستانی و دبیرستانی می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته با کسب مهارتها و توانایی های مختلف ترجمه (همزمان،  پیاپی و تخصصی) به عنوان مترجمین متبحر زبان عربی در جنبه های مختلف زندگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شناخته می شوند. دانشجویان این رشته بعد از چهار سال تحصیلات در این رشته و گذارندن همه واحدها به عنوان معلم و کارشناس زبان و ادبیات عربی (240 ECTS) وارد بازار کار می شوند و می توانند در مراکز آموزشی، ارتباطات مدرن، امور مالی و حقوق بین المللی، جهانگردی، اقتضاد، دیپلوماسی و امور بهداشتی و بهبودی و غیره  استخدام شوند.

معرفی رشته آموزش و پرورش فراگیر

هدف از تاسیس رشته آموزش و پرورش فراگیر تربیت کارشناسان آموزش و پرورش فراگیر برای آموزش کودکان با نیازهای ویژه در سطوح پیش دبستانی و دابستانی می باشد و نیز تحکیم موقعیت آموزش و پرورش فراگیر در جامعه بوسنی و هرزگوین و نیز ارتقای سطح و کیفیت زندگی کودکان و افراد با نیازهای ویژه  است. بعد از تحول نظام آموزش و پرورش بوسنی و هرزگوین، در هر کلاسی که کودک با نیازهای ویژه پذیرفته شود باید کارشناس رشته آموزش و پرورش فراگیر به عنوان معاون معلم استخدام شود و این قانون علت اصلی تاسیس این رشته بود چون که تا اکنون در بازار کار این گونه کارشناسان اصلا موجود نبود.

تحصیلات در این رشته سه سال می باشد و فارغ التحصیلان آن به عنوان معاون معلم در مدارس ابتدایی (240 ECTS) وارد بازار کار می شود.

توضیحات

برنامه درسی همه رشته ها مطابق با سیستم انتقال و انباشت اعتبار اروپا (ECTS) است و به طور مداوم با تجربیات آموزشی جدید و دست آوردهای علمی نوین هماهنگ می شود. همه دروس رشته های موجود با پیگیری تحولات به روزعلمی و نیز با استفاده از منابع جدید درسی و افزودن مداوم کتابهای جدید علمی به کتابخانه و با به کارگیری وسایل و تکنولوژیهای مدرن و نیز با بهره گیری از شبکه های اینترنتی و رسانه های نوشتاری و الکترونیکی برگزار می شوند .

دروس در همه رشته ها توسط اساتید و کارشناسان متبحر و توانمند بوسنیایی و خارجی تدریس می شوند.

درحال حاضر دانشجویان از کشور بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، منته نگرو، صربستان، نروژ، سوئد، اتریش، مصر، ترکیه و قطر در دانشکده ما  مشغول تحصیل هستند.

نحوی ثبت نام

دانشکده تربیت اسلامی زنیسا  هر سال اعلامیه پذیرش دانشجویان مطقع کارشناسی را از طریق دانشگاه زنیسا  (https://unze.ba اعلام می نماید.

دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در دانشکده تربیت اسلامی باید مدارک زیر را شخصا به دانشکده تحویل بدهند یا این که  از طریق پست به آدرس دانشکده ارسال کنند:

Islamski pedagoški fakultet
Juraja Neidharta 15.
72000 Zenica
Bosnia and Herzegovina

مدارک لازم برای ثبت نام:

دوره کارشناسی

 1. اصل گواهی ولادت یا کپی برابر با اصل (Certificate Birth یا Statement of Live Birth ) که در آن مشخصات فرد و والدین (مطابق شناسنامه ایرانی) که تاریخ صدورش کم تر از 6 ماه باشد.
 2. گواهی شهروندی (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد ) یا کپی برابر با اصل آن (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد)
 3. دیپلم پایان تحصیلات متوسطه چهار ساله (برای دانشجویان خارجی تایید گواهی های تحصیلی لازم است)
 4. کارنامه تحصیلی سال اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان

دوره کارشناسی ارشد

 1. سی وی (Curriculum Vitae)
 2. اصل گواهی ولادت یا کپی برابر با اصل (CertificateBirth یا Statement of Live Birth ) که در آن مشخصات فرد و والدین (مطابق شناسنامه ایرانی) که تاریخ صدورش کم تر از 6 ماه باشد.
 3. گواهی شهروندی (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد ) یا کپی برابر با اصل آن (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد)
 4. گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی چهارساله (240  ECTS / واحدهای درسی گذارنده شده)  (برای دانشجویان خارجی تایید گواهی های تحصیلی لازم است)
 5. کارنامه تحصیلی یا گواهی واحد های گذارده شده
 6. گواهی تسلط بر یکی از زبانهای خارجی

دوره دکتری

 1. سی وی (Curriculum Vitae)
 2. اصل گواهی ولادت یا کپی برابر با اصل (Certificate Birth یا Statement of Live Birth ) که در آن مشخصات فرد و والدین (مطابق شناسنامه ایرانی) که تاریخ صدورش کم تر از 6 ماه باشد.
 3. گواهی شهروندی (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد ) یا کپی برابر با اصل آن (تاریخ صدورش کمتر از 6 ماه باشد)
 4. گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد (300 ECTS / واحدهای درسی گذارنده شده)  (برای دانشجویان خارجی تایید گواهی های تحصیلی لازم است)
 5. کارنامه تحصیلی یا گواهی واحد های گذارده شده
 6. گواهی تسلط بر یکی از زبانهای خارجی
 7. ارائه گواهی چاپ مقالات و کتب تالیفی علمی و تخصصی

الف) مدارک که ارسال می شوند لازم نیست اصل مردک باشد بلکه کافی است کپی برابر با اصل تایید شده توسط نهاد مربوطه دولتی که دانشجوی داوطلب تابعه آن باشد.

ب) تمام مدارک باید توسط مترجم رسمی به زبان بوسنیایی  ترجمه شوند

ج) دانشجویان مقتضی ورود به دانشکده در صورت تمایل می توانند کار ترجمه و تایید مدارک تحصیلیشان را به  دانشکده تربیت اسلامی بسپارند. در این صورت باید هنگام تحویل مدارک یا ارسال آنها از طریق پست، گواهی پرداخت مبلغ زیر را به حساب دانشکده نیز ارائه بدهند.


برای ترجمه و تایید مدارم  مقطع کارشناسی:


300 مارک بوسنیایی  یا 150 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند


برای مقطع کارشناسی ارشد:

600 مارک یا 300 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند

برای مقطع دکتری:

800 مارک  یا 400 یورو برای کسانی که از خارج پرداخت می کنند

توضیحات بیشتر در خصوص نحوه پرداخت در واحد های پولی دیگر در پیوست  است

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان فارسی می توانید از طریق Viber, WhatsApp  تماس بگیرید

38761793653+

رئیس دانشکده

دکتر محارم  عادلویچ

Prof. dr. Muharem Adilović

هزینه های تحصیلی برای دانشجویان خارجی

دوره کارشناسی

سال پیش دانشگاهی (آموزش زبان بوسنیایی)  2000 یوروو

 • سال اول تحصیل 2000 یوروو
 • سال دوم تحصیل 2000 یوروو
 • سال سوم تحصیل 2000 یوروو
 • سال چهارم تحصیل 2000 یوروو

دوره کارشناسی ارشد

سال پیش دانشگاهی (آموزش زبان بوسنیایی)  2000 یوروو

 • سال اول تحصیل 6000 یورو

دوره دکتری

سال پیش دانشگاهی (آموزش زبان بوسنیایی)  2000 یوروو

 • سال اول تحصیل 5000 یورو
 • سال دوم تحصیل 5000 یورو
 • سال سوم تحصیل 5000 یورو

دانشجویان از کشورهای خاور میانه، افریقا و آسیا (غیر از کشورهای عربی خلیج فارس) دارای تخفیف 50% در تمام مبالغ  ذکر شده می باشند

خوش آمدید به دانشکده تربیت اسلامی دانشگاه زنيسا

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet