Obavijest o upisu

Obavijest o upisu

Broj: 202-5-0032/19 Datum: 03.07.2019 UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2019/20 JE OD 08. 07.2019. DO 12.07.2019. GODINE REDOVAN STUDIJ Za upis je potrebno: dvije fotografije 6x4cm ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet) uplatnica na 95,00 KM...
Preliminarni rezultati Konkursa/Natječaja za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija

Preliminarni rezultati Konkursa/Natječaja za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija

Poštovani, u nastavku teksta možete preuzeti preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na junski konkurs 2019/20. U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste. Kandidati koji nisu primljeni obavezni su preuzeti dokumenta od 08.07. do 12.07.2019. godine.