ERASMUS+

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU 
UNIVERZITETA U ZENICI

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- 
Univerzitet Odisee, Belgija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet Odisee u Belgiji. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Agro- and Biotechnology; Applied Information Technology; Biomedical Laboratory Technology; Business Management; Chemical Engeneering; Construction;  Design- and Production Technology; Electro mechanics; Electronical Engineering; Electronics-ICT; Facility Management;  Familiy Sciences; Medical Imaging; Midwifery; Nursery Teacher Teaching;  Nursing; Nutrition and Dietary Sciences; Occupational Therapy; Office Management; Optics & Optometry;  Primary Teacher Education; Secondary Teacher Education; Social Work; Socio-Educational Care Worker

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2019/20

Rok za prijavu: 3.07.2019.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:
1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
2. Uvjerenje o položenim ispitima
3. Kopija važećeg pasoša
4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
6. Prijedlog Ugovora o učenju

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/ODISEE.
Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata 4.07.2019.godine u 14h. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju, kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.odisee.be

 

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet