KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet Odisee, Belgija

 ERASMUS+URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U ZENICIKONKURSza studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet Odisee, BelgijaUred za međunarodnu saradnju...