U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH” koja se održava u organizaciji Vakufske direkcije, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 9. aprila 2019. u Zenici organizirali su jednodnevni Naučno-stručni skup „Socijalni aspekt vakufa“.

Cilj Naučno-stručnog skupa „Socijalni aspekt vakufa“ bio je propitati realne mogućnosti i  poziciju vakufa kao institucije u bosanskohercegovačkom društvu, čime se nadilazi razumijevanje njegovog značaja kao historijske pojave i otvaraju perspektive suvremenog kontekstualiziranja u funkciji dobrobiti, kako individualne tako i komunitarne, u Bosni i Hercegovini. Skup je definirao dimenzije djelovanja vakufa koje su primjenjive za potpunije oblikovanje socijalnog aspekta kao ujedinjujuće domene ukupnosti njegovog djelovanja.

Suvremene teorije socijalne politike u fokus svog interesovanja postavljaju socijalnu politiku i to u kontekstu zastupljenosti aktera koji determiniraju uspostavu adekvatnog sistema socijalne sigurnosti. Pojava drugih aktera, osim naše naviknutosti da je to država, u polju socijalnih usluga (NVO, vjerske organizacije, neformalni sektor) predstavlja alternativu u osnaženju pojedinca na putu postizanja pune socijalne sigurnosti.

Vakuf je potrebno promišljati i razvijati okvir njegovog djelovanja kao resursa koji je prilog socijalnoj sigurnosti u našem društvu, pri čemu je izuzetno značajna uloga Islamske zajednice u BiH u sistemu upravljanja vakufima.

U samosuočavanjima s pokazateljima djelovanja vakufa u našoj zajednici vrlo su instruktivni i koncepti i prakse drugih zemalja: luteranska tradicija i skandinavsko društvo blagostanja poučavaju kako je kroz historiju uspostavljena simbioza vjerskog, narodnog i državnog, te kako se na javnoj svijesti o općem dobru te dijakonskom angažmanu dobrostojećih pojedinaca, porodica i organizacija razvija ideja Dobra.

Skup je realiziran u dva plenarna dijela.

UČESNICI I TEME:

Dr. sc. Edo Omerčević, NVO sektor

ULOGA ELITE U RAZVOJU INSTITUTA TRAJNOG DOBRA – SLUČAJ BIH

Prof. dr. sc. Muharem Adilović, Islamski pedagoški fakultet u Zenici

VAKUF KAO DETERMINANTA RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Doc. dr. sc. Ajdin Husejnspahić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

STATUS OPĆEKORISNIH POKLONA U GRAĐANSKOM PRAVU ANTIČKOG RIMA I BOSNE I HERCEGOVINE

Dr. sc. Hana Younis, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu

ULOGA ZEMALJSKE VAKUFSKE KOMISIJE U RJEŠAVANJU SOCIJALNI PROBLEMA NA POČETKU XX STOLJEĆA

Dr. sc. Elvir Duranović, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka Sarajevo

TRETMAN SOCIJALNO OSJETLJIVIH KATEGORIJA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM VAKUNAMAMA

Prof. dr. Safet Bektović, Faculty of Theology of the University of Oslo

SOCIJALNI SENZIBILITET I DOPRINOS INSTITUTA I PRAKSE ZADUŽBINE U SKANDINAVIJI

Haris Grabus, student magistarskog studija socijalne pedagogije

ULOGA VAKUFA U OSAMOSTALJIVANJU DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA NAKON NAUPUŠTANJA DOMA

Mr. sc. Vanja Sivro, prof. dr. sc. Edina Vejo, prof. dr. sc. Izet Pehlić

OSJETLJIVOST IDEJE I PRAKSE VAKUFA PREMA PREVENIRANJU POJAVE DISKRIMINACIJE OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Prof. dr. sc. Hariz Šarić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

ZNAČAJ VAKUFA ZA RAZVOJ SISTEMA PODRŠKE OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Prof. dr. sc. Ismet Bušatlić, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

ULOGA VAKUFA U NASELJAVANJU RURALNIH PROSTORA I RAZVOJU SEOSKE PRIVREDE

Doc. dr. sc. Senaid Zajimović, Vakufska direkcija

ULOGA VAKUFA U RAZVOJU LOKALNE ZAJEDNICE KROZ SISTEM JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Prof. dr. sc. Halil Mehtić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

ULOGA VAKUFA U ZBRINJAVANJU SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA U DRUŠTVU

Na Skupu su prisustvovali i gosti: premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona gosp. Mirza Ganić, ministar obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona prof. dr. sc. Spahija Kozlić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Enes Hašić, za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Hasan Mahmutović, dekan Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, izaslamik dekana Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Nusreta Kepeš i mnogi drugi.

Na kraju Skupa izdvojene su organizacijske perspektive i mogućnosti vakufa u našem društvu:

  1. Mogućnost uključivanja vakufa pri pružanju konkretne pomoći u započinjanju samostalnog života djeca i mladima koji su rasli i razvijali se van svoje biološke porodice, smješteni u institucijama, hraniteljskim porodicama, žive uz rizik od gubitka, odvajanja, premiještanja, prekida, sukoba;
  2. Ideja i praksa vakufa mogu biti dio sistema preveniranja socijalnog isključivanja osoba treće životne dobi koje su izložene diskriminaciji, bez obzira na tradicijsko islamsko razumijevanje starijih;
  3. Vakufska direkcija Bosne i Hercegovine bi trebala razviti novu paradigmu svog djelovanja, puput kreiranja novih ekonomskih vrijednosti posredstvom različitih vrsta halal djelatnosti.
  4. Akcentiramo model javno-privatnog partnerstva kao faktor socijalne kohezije, socijalne inkluzije i zapošljavanja uz respektiranja radnih standarda i regulative.
  5. Promoviramo konstituiranje novih vakufa u obliku ekonomski isplativih projekata, socijalnih i obrazovnih ustanova od strane privatnog i nevladinog sektora, a na utemeljenom partnerstvu s lokalnim privrednicima i organizacijama civilnog društva.
  6. U narednom periodu Vakufska direkcija zajedno sa svim nominiranim partnerima u ovom procesu pokrenut će aktivnosti predviđene ovim zaključcima.

Moderatori Skupa bili su prof. dr. sc. Izet Pehlić i prof. dr. sc. Edina Vejo.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet