Odbrana doktorske disertacije Mersihe Jusić

Odbrana doktorske disertacije Mersihe Jusić

29.3.2019. godine je pred komisijom u sastavu: prof.dr. Senija Tahirović, dr. Nina Bosankić dr. Selvira Draganović prod dr.Ahmed Alispahić dr. Sead Turčalo održana odbrana doktorske disertacije višeg asistenta Mr. Mersihe Jusić na temu  na „Psychological Factors of...