Broj:110-3-89/19

Datum:11.02.2019.

Na osnovu člana 268. Stav (1) i stav (2), člana 114. Stav (1) tačka r) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke Naučno-nastavnog vijeća broj: 110-3-89/19 od 27.02.2019. godine, raspisuje se


INTERNI OGLAS

za izbor studenta-demonstratora na nastavnim predmetima:

 

a)Socijalna pedagogija u akademskoj 2018/2019. godini.

b)Uvod u teoriju prevođenja/ Odsjek za arapski jezik i književnost.

 

Uslovi:
1. „Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 (osam), a koji iz određenog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet), mogu biti izabrani za studente-saradnike (demonstratore) na tom nastavnom predmetu, te na osnovu takvog angažovanja, dobijati odgovarajuću novčanu naknadu, u skladu s odlukom Upravnog odbora“.
2. „Izbor studenata –saradnika (demonstratora) vrši NNV/UNV fakulteta /akademije/visoke škole, na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika i dekana, pri čemu prednost imaju studenti s većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu“.
Pravo učešća na Oglas:
– Studenti Fakulteta sa ukupnom prosječnom ocjenom 8 (osam);
– Položenim ispitima iz predmeta demonstrature sa ocjenom 9 (devet)
Zainteresovani studenti uz prijavu podnose:
1. Potvrdu o studiranju
2. Uvjerenje o položenim ispitima
3. Kraći CV
Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja tj. od 28.02.2018. godine.

Prijave se podnose Studentskoj službi.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                  NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA

                                                                                                                               ______________________

                                                                                                               Prof.dr. Šefik Kurdić

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet