Usmeni dio ispita iz predmeta Religijska pedagogija bit će održan u četvrtak, 14.02.2019. godine, u 11.15 sati u zgradi Fakulteta.