Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, povodom 25 godina svoga djelovanja, 3. novembra 2018. godine u hotelu „Zenica“ organizirao je Međunarodnu znanstvenu konferenciju “Međureligijski dijalog u izazovima savremenog življenja”.

Osnovna ideja i koncept Konferencije bila je da se na jednom mjestu okupe znanstvenici i istraživači različitih svjetonazorskih orijentacija u nastojanju da se istovremeno vrlo koncentrirano znanstveno utemeljeno govori o načinima razumijevanja i djelovanja, s pozitivnim ishodom za ljudski rod, a u susretu prisutnim izazovima savremenog življenja.

Pokrovitelj Konferencije bio je Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U svečanom dijelu Konferencije obratili su se:

– riječ dobrodošlice uputio je dakan Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Halil Mehtić

– u ime Univerziteta u Zenici obratit će se prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Enes Hašić

– u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona obratio se ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Zeničko-dobojskog kantona gosp. Mensur Sinanović,

– u ime Jevrejske zajednice obratio se predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini gosp. Jakob Finci,

– kao delegat kardinala-nadbiskupa vrhbosanskog gospodina Vinka Puljića i predstavnik Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini obratio se monsinjor prof. dr. Mato Zvokić,

– Mitropolot dabrobosanski Gospodin Hrizostom nije mogao prisustvovati Konferenciji i poslao je pismo podrške koje je pročitano na Konferenciji,

– na kraju svečanog dijela obratio se i pokrovitelj Konferencije uvaženi reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein ef. Kavazović i svečeno otvorio radni dio Konferencije.

Učesnici konferencije bili su:

– Akademik Ivan Cvitković, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, s radom „RELIGIJA U RASPRAVAMA O EUROPSKOM IDENTITETU“

– Prof. dr. sc. Safet Bektović, Univerzitet u Oslu, Norveška, s radom „DIJALOGOM PROTIV ISKLJUČIVOSTI – KRŠĆANSKO-MUSLIMANSKI ODNOSI U DANSKOJ“

– Prof. dr. sc. Edina Vejo, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, s radom „IDENTITETSKA ARTIKULIRANOST KAO PRETPOSTAVKA ZA DIJALOŠKU POZICIJU“

– Prof. dr. sc. Šaćir Filandra, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, s radom „KULTURALIZACIJA RELIGIJE I PITANJA IDENTITETA“

– Prof. dr. sc. Mato Zovkić, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, s radom „KATOLIČKO GLEDANJE NA MEĐURELIGIJSKI DIJALOG U VRIJEME PAPE FRANJE“

– Prof. dr. sc. Ismail Bardhi, Skoplje, Makedonija, s radom „MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KAO PARADOKS“

– Prof. dr. sc. Hans-Ulrich Dallmann, University of Applied Sciences Ludwigshafen am Rhein, Germany, s radom „ZWISCHEN RELIGIONSLOSIGKEIT UND FUNDAMENTALISMUS – WANDEL DER FUNKTION UND DER FORM VON RELIGION IN EUROPA“

– Prof. dr. sc. Safvet Halilović, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, s radom „ISLAMSKA TRADICIJA BOŠNJAKA KAO PRIMJER MEĐURELIGIJSKE TOLERANCIJE I SUŽIVOTA“

– Prof. dr. sc. Oddbjørn Birger Leirvik, Faculty of Theology of the Oslo University, Norwey,  s radom „ISLAM AND MUSLIM-CHRISTIAN RELATIONS IN NORWAY“

– Prof. dr. sc. Zuhdija Adilović, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, s radom „ODNOS MUSLIMANA PREMA DRUGIMA IZ KUR'ANSKE PERSPEKTIVE“

– Prof. dr. sc. Mirko Blagojević, Institut društvenih istraživanja Beograd, Srbija, s radom „SAVREMENA REVITALIZACIJA TRADICIONALNE RELIGIJE I DIJALOG“

– Doc. dr. sc. Mevludin Dizdarević, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, s radom „ULOGA ZENIČKE I BOSANSKOHERCEGOVAČKE ULEME U SPAŠAVANJU ROMSKE POPULACIJE TOKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA“

– Prof. dr. sc. Kamar Oniah Kamaruzaman, Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences of the International Islamic University Malaysia, s radom „INTERFAITH DIALOGUE FOUNDED ON PROPER UNDERSTANDING OF WORLD RELIGIONS: THE ROLE OF COMPARATIVE RELIGION“

– Prof. dr. sc. Valentina Mandarić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska, s radom „DIJALOŠKA DIMENZIJA U RELIGIJSKOM OBRAZOVANJU“

– Prof. dr. sc. Edgar Almen, Department of Culture and Communication of Linköping University, Sweden, s radom „INTERRELIGIOUS DIALOGUE AND RELIGIOUS EDUCATION FROM A SWEDISH PERSPECTIVE“

– Prof. dr. sc. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, s radom „PRILOG INTENZIVIRANJU INTERKULTURALNOG DIJALOGA KROZ SUVREMENI ŠKOLSKI KURIKULUM“

Konferencija je održana u tri plenarne radne sesije i na kraju svake sesije bila je diskusija.

 

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

U nastojanju da konstruiramo dovoljno širok, podsticajan, ideološki lišen, inspirativan okvir za susretanje sa izazovima suvremenog življenja, smatramo da dijalogiziranje među religijama, ali jednako, uključivanje u ovaj aproksimativni dijaloški prostor, svakog ozbiljnog, akademski nadnesenog istraživača, može doprinijeti konstruiranju tendencija djelovanja u zajednici.

Današnja Konferencija je jasno opcrtala dijalog među religijama i uopće međusvjetonazorski dijalog kao neumitnost i izazov našeg življenja.

Iznesena iskustva teškoća i postignuća dijalogiziranja uozbiljuju ali i ohrabruju. Jasno se kristalizira domena obrazovanja kao siguran prostor ulaganja u potrebu i umijeće kvalitetnog susretanja. Naravno, proces zahtuijeva iskrenost, autentičnost svakog ponaosob sudionika u dijalogu i sistemski pristup ulaganja u neupitnu perspektivu, onu dijalošku.

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici želi da bude prepoznat kao visokoškolska institucija, odgojno-obrazovna, ali nadasve istraživačka institucija, koja može meritorno doprinijeti procesima osnaženja umijeća vođenja dijaloga među religijama i svjetonazorima.

Operacionalizacija zaključaka Konferencije markira sljedeće domene djelovanja:

  1. Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, konceptualno uronjene u Abrahamovsku tradiciju, uz višestoljetno iskustvo zajedničkog življenja, mogu konkretnim programima, koje obavezno prate i evaluacije njihove realizacije, doprinijeti afirmaciji dijaloga među religijama, ali i uključivanja u dijaloški prostor drugih svjetonazora;
  2. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, uz respekt njegovog upornog nastojanja na promociji dijaloga, u narednom periodu bi moglo ostvarivati jaču saradnju, posebno sa visokoškolskim institucijama vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, u smislu zajedničkih, metodološki standardiziranih projekata i konkretnih programa. Na taj način bi se iskustvo zajedničkog življena u Bosni i Hercegovini, nebrojeni primjeri dobre prakse, afirmirali i posvijestiji. Također, pozitivna iskustva Odbora međureligijskog vijeća Zenica mogla bi biti afirmirana kao lokalni model primjenjiv na globalnoj ravni.
  3. Visokoškolske institucije vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini su privilegovan resurs kako za zajedničke znanstvenoistraživačke projekte, tako i za konstrukcije kurikuluma na pojedinim institucijama u kojima bi učestvovali fakulteti različitih konfesija, a u svrhu autentične i izuzetno potrebne razmjene znanja i praksi između različitih vjerskih zajednica.
  4. Obrazovna politika, i centralizirani i decentralizirani model, bi neupitno trebali osuditi prakse poput ‘dvije škole pod jednim korovom’ i sistemski graditi prostor zbližavanja, upoznavanja, življenja u duhu univerzalnih vrijednosti.

 

Voditelji projekta Konferencije

Prof. dr. sc. Edina Vejo

Prof. dr. sc. Halil Mehtić

Prof. dr. sc. Izet Pehlić

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet